Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəhəri 9 mkr. Həmzə Babaşov 25, BŞTTTYS-nın 9 saylı bölməsi

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim

36

15.09.23-22.09.23

15

2.

Cərrahiyyədə təcili və təxirəsalınmaz hallar

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim

60

25.09.2022-06.10.23

15

3.

Şoklar zamanı təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, həkim-anestezioloq-reanimatoloq

60

09.10.23-20.10.23

15

4.

Allergik vəziyyətlərdə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım.

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, həkim-anestezioloq-reanimatoloq

60

23.10.23-03.11.23

15

5.

Kəskin tənəffüs pozğunluğu zamanı təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim

48

06.11.23-17.11.23

15

6.

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkim, ailə həkimi

60

20.11.23-01.12.23

15

7.

Cərrahiyyədə təcili və təxirəsalınmaz hallar

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim

60

04.12.23 - 15.12.23

15

8.

Şoklar zamanı təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim

60

18.12.23-29.12.23

15

9.

Allergik vəziyyətlərdə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, həkim-anestezioloq-reanimatoloq

60

08.01.24-19.01.24

15

10.

Kəskin tənəffüs pozğunluğu zamanı təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim

60

22.01.24-02.02.24

15

11.

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

60

05.02.24-16.02.24

15

12.

Cərrahiyyədə təcili və təxirəsalınmaz hallar

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim

60

19.02.24-01.03.24

15

13.

Şoklar zamanı təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, həkim-kardioloq

54

04.03.24-15.03.24

15

14.

Allergik vəziyyətlərdə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, həkim-anestezioloq-reanimatoloq

60

25.03.24-05.04.24

15

15.

Kəskin tənəffüs pozğunluğu zamanı təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim

60

08.04.24-19.04.24

15

16.

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, həkim-pediatr

60

22.04.24-03.05.24

15

17.

Cərrahiyyədə təcili və təxirəsalınmaz hallar

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim

54

06.05.24-17.05.24

15

18.

Şoklar zamanı təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, həkim anestezioloq-reanimatoloq

54

20.05.24-31.05.24

15

19.

Allergik vəziyyətlərdə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim

60

03.06.24-14.06.24

15

20.

Kəskin tənəffüs pozğunluğu zamanı təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim

48

18.06.24-28.06.24

15Təcili yardım üzrə tematik kursların mövzuları

  1. Təcili yardım: Təməl həyat dəstəyi: ürəyin qəfləti dayanması - səbəbləri, ürək-ağ ciyər reanimasiyasınnın aparılmasının texnikası, müasir yanaşma, ağırlaşmaları, təxirəsalınmaz tibbi yardım, yanıqlar, günvurma, sınıqlar, tənəffüs yollarının ostruksiyası, travmalar: ürəyin qəfləti dayanması - səbəbləri, ürək-ağ ciyər reanimasiyasınnın aparılmasının texnikası, müasir yanaşma, ağırlaşmaları, təxirəsalınmaz tibbi yardım: ürəyin işemik xəstəliyi: kəskin miokard infaktı, növləri, təcili yardım şəraitində diaqnostika, ilkin tibbi yardım, AV blokadalar, aritmiyalar: mədəcik tasikardiyası, paroksizmal tasikardiya, səyriciaritmiya: yanıqlar-təsnifatı, diaqnostika, təxirəsalınmaz tibbi yardım; tənəffüs yollarının ostruksiyası - tənəffüs yollarından yad cismin cıxarılmasının texnikası (Heymlik manevri); travmalar-təsnifatı, immobilizasiya, klinika, təxirəsalınmaz tibbi yardım.
  2. Cərrahiyyədə təcili və təxirəsalınmaz hallar - Appendisit, mədə və 12 barmaq bağırsağın deşilmiş xorası, kəskin xolesistit, kəskin pankreatit, kəskin mədə-bağırsaq qanaxmas, kəskin peritonit, kəskin bağırsaq kecməzliyi: appendisit- klassifikasiya, etiologiya, patogenez, diaqnostika, təxirəsalınmaz tibbi yardım; mədə və 12 barmaq bağırsağın deşilmiş xorası - klinika, differensial diaqnostika, təxirəsalınmaz tibbi yardım; kəskin xolesistit, kəskin pankreatit - klinika, differensial diaqnostika, təxirəsalınmaz tibbi yardım; kəskin mədə-bağırsaq qanaxması - təsnifatı, klinika, diaqnostika, təxirəsalınmaz tibbi yardım; kəskin peritonit-etiologiya, klinika və diaqnostika; kəskin bağırsaq keçməzliyi - təsnifatı, etiologiya, patogenez, diaqnostika, təxirəsalınmaz tibbi yardım.
  3. Şoklar zamanı təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım: Təməl həyat dəstəyi: ürəyin qəfləti dayanması - səbəbləri, ürək-ağ ciyər reanimasiyasınnın aparılmasının texnikası, müasir yanaşma, ağırlaşmaları, təxirəsalınmaz tibbi yardım: ürəyin işemik xəstəliyi: kəskin miokard infaktı, növləri, təcili yardım şəraitində diaqnostika, ilkin tibbi yardım, AV blokadalar, aritmiyalar: mədəcik tasikardiyası, paroksizmal tasikardiya, səyriciaritmiya, kardiogen şok, hipovolemik şok, travmatik şok, infeksion-toksiki şok; kardiogen şok-klinika, diaqnostika. Təxirəsalınmaz tibbi yardım; hipovolemik şok-diaqnostika. Təxirəsalınmaz tibbi yardım: travmatik şok-klnika, diaqnostika. Ağrısızlaşdırma, təxirəsalınmaz tibbi yardım, infeksion-toksiki şok-klnika, diaqnostika, təxirəsalınmaz tibbi yardım.
  4. Allergik vəziyyətlərdə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım - Hiperhəssaslıq reaksiyalarının formaları: övrə, artyus reaksiyası, angionevrotik ödem, kəskin epidermal nekroliz: övrə-klinika, diaqnostika: artyus reaksiyası-klinika, diaqnostika, təxirəsalınmaz tibbi yardım: angionevrotik ödem - Kvinke ödemi, klinika, diaqnostika, təxirəsalınmaz tibbi yardım; kəskin epidermal nekroliz-Layel sindromu - etiologiya, klinika, diaqnostika, təxirəsalınmaz tibbi yardım.
  5. Kəskin tənəffüs pozğunluğu ilə gedən xəstəliklər: Təməl həyat dəstəyi: ürəyin işemik xəstəliyi: kəskin miokard infaktı, növləri, təcili yardım şəraitində diaqnostika, ilkin tibbi yardım, AV blokadalar, aritmiyalar: mədəcik tasikardiyası, paroksizmal tasikardiya, səyriciaritmiya: ürəyin qəfləti dayanması - səbəbləri, ürək-ağ ciyər reanimasiyasınnın aparılmasının texnikası, müasir yanaşma, ağırlaşmaları, təxirəsalınmaz tibbi yardım, ağ ciyər ödemi, bronxial astma, ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi, pnevmotoraks: ağ ciyər ödemi-patogenez, diaqnostika, təxirəsalınmaz tibbi yardım; bronxial astma-etiologiya, klinika, ağırlaşmaları-astmatik status, təxirəsalınmaz tibbi yardım; ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi-təsnifatı, etiologiya, patogenez. Diaqnostika, təxirəsalınmaz tibbi yardım; pnevmotoraks-klinika, differensial diaqnostika, təxirəsalınmaz tibbi yardım. Kəskin tənəffüs catışmazlığının diaqnostikası ücün istifadə olunan avadanlıqlar, intubasiya.


Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX