Fayllara baxmaq üçün Adobe ReaderDjVu proqramlarını yükləməyiniz tövsiyə olunur.


Terapiya kafedrası


GUIDELINES ANGINA SLIDES

(32 səhifə) - 3.52 MB


АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО Р.М.ХАИТОВ-2009

(635 səhifə) - 94.3 MB


СЕРДЕЧНО СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

(1113 səhifə) - 19.1 MB


ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

(28 səhifə) - 139 KB


ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПОД РЕД. В.Т. ИВАШКИНА
Т.Л. ЛАПИНОЙ-2008

(754 səhifə) - 112 MB


КАРДИОЛОГИЯ
НАЦ. РУК-ВО-2007

(1255 səhifə) - 171 MB


РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

(1052 səhifə) - 9.28 MB


Е.Л.НАСАНОВ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

(282 səhifə) - 27.2 MB


PULMONOLOGIYA_2009

(981 səhifə) - 75.3 MB


ГРИГОРЬЕВ. КЛИНИЧЕСКАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

(359 səhifə) - 15.5 MB


НЕОТЛОЖНАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ_2010

(369 səhifə) - 13.5 MB


ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ_ТОМ1

(953 səhifə) - 14,4 MB


ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ_ТОМ2

(782 səhifə) - 9.73 MBKardiologiya kafedrası


БЕЛЕНКОВ Ю.Н. ОГАНОВ Р.Г. КАРДИОЛОГИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО. КРАТКОЕ ИЗДАНИЕ

(861 səhifə) - 13.4 MB


НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ
ПРИ НАРУШЕНИЯХ РИТМА СЕРДЦА

(96 səhifə) - 13.8 MB


ОСНОВЫ КАРДИОЛОГИИ. ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА (2-Е ИЗДАНИЕ) ПОД РЕД. ПРОФ. КЛИВА РОЗЕНДОРФФА - ЛЬВОВ МЕДИЦИНА СВИТУ, 2007. 1060 С., ИЛ

(1058 səhifə) - 23.7 MB


ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ССЗ. РЕКОМЕНДАЦИИ ВНОК, 2011

(71 səhifə) - 1.41 MB


РУКОВОДСТВО ПО НЕИШЕМИЧЕСКОЙ КАРДИОЛОГИИ (2009)

(449 səhifə) - 26.8 MB


КАРДИОМИОПАТИИ И МИОКАРДИТЫ (2012)

(365 səhifə) - 24.8 MB


В.А.ЛЮСОВ, Е.В.КОЛПАКОВ. АРИТМИИ СЕРДЦА. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

(400 səhifə) - 23.7 MB


А.Л.ГОЛДБЕРГЕР. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ. НАГЛЯДНЫЙ ПОДХОД - 2009 (LQ)

(323 səhifə) - 33.8 MBPediatriya kafedrası


ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ
И ЖЁЛЧНЫХ ПУТЕЙ

(924 səhifə) - 40.9 MB


КАРДИОЛОГИЯ И РЕВМАТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

(736 səhifə) - 13.3 MB


ТВАРДОВСКИЙ В.И. ФИЗИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БОЛЬНОГО РЕБЕНКА-2010

(57 səhifə) - 63.7 MB


ГУТХАЙЛЬ Х., ЛИНДИНГЕР А.
ЭКГ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

(254 səhifə) - 19.8 MB


ПЕДИАТРИЯ С ДЕТСКИМИ ИНФЕКЦИЯМИ 2011

(571 səhifə) - 19.0 MB


МАНИПУЛЯЦИИ В НЕОНАТОЛОГИИ

(49 səhifə) - 4.85 MB


УГРОЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЯ В ПЕДИАТРИИ

(223 səhifə) - 15.6 MB


НЕОТЛОЖНАЯ ПЕДИАТРИЯ В АЛГОРИТМАХ (2007)

(166 səhifə) - 1.90 MBPsixiatriya və narkologiya kafedrası


РУКОВОДСТВО ПО ПСИХИАТРИИ
ПОД РЕД ТИГАНОВА ТОМ 1

(705 səhifə) - 7.33 MB


РУКОВОДСТВО ПО ПСИХИАТРИИ
ПОД РЕД ТИГАНОВА ТОМ 2

(783 səhifə) - 8.09 MB


СНЕЖНЕВСКИЙ- СПРАВОЧНИК РАЗДЕЛ ОБЩАЯ ПСИХПАТОЛОГИЯ

(40 səhifə) - 5.22 MB


В.М. БЛЕЙХЕР. ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

(285 səhifə) - 3.46 MB


Г.И. КАПЛАН Б.ДЖ. СЭДОК КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ ИЗ СИНОПСИС_1

(523 səhifə) - 4.29 MB


Г.И. КАПЛАН Б.ДЖ. СЭДОК КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ ИЗ СИНОПСИСА ПО

(482 səhifə) - 2.89 MB


ДЖ. БЕК КОГНИТИВНАЯ ТЕРАПИЯ

(386 səhifə) - 6.66 MB


КАННАБИХ Ю. ИСТОРИЯ ПСИХИАТРИИ

(284 səhifə) - 1.84 MB


КАРЛ ЯСПЕРС. ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ

(802 səhifə) - 5.35 MB


МОРОЗОВ Г.В., ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХИАТРИЮ

(212 səhifə) - 2.36 MB


Э. КРЕПЕЛИН-ВВЕДЕНИЕ В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ

(216 səhifə) - 2.18 MB


МКБ-10/ICD-10

(307 səhifə) - 2.36 MB


Э.БЛЕЙЛЕР. РУКОВОДСТВО ПО ПСИХИАТРИИ

(573 səhifə) - 16 MB


Т.Б.ДМИТРИЕВА. РУКОВОДСТВО ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХИАТРИИ

(544 səhifə) - 7.97 MB


Н.М.ЖАРИКОВ, Ю.Г.ТЮЛЬПИН. ПСИХИАТРИЯ

(541 səhifə) - 4.46 MB


П.Д.ШАБАНОВ. НАРКОЛОГИЯ

(560 səhifə) - 6.02 MB


РУКОВОДСТВО ПО НАРКОЛОГИИ_ТОМ 1

(445 səhifə) - 10.1 MB


РУКОВОДСТВО ПО НАРКОЛОГИИ_ТОМ 2

(506 səhifə) - 11.3 MBSinir xəstəlikləri kafedrası


YAN AMEOTROFIK SKLEROZ

(8 səhifə) - 120 KB


MENINGITLƏR

(22 səhifə) - 181 KB


ЛАВРОВ. ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ НЕРВЫ

(23 səhifə) - 673 KB


СПРАВОЧНИК ПО ФОРМУЛИРОВАНИЮ КЛИНИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА БОЛЕЗНЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

(520 səhifə) - 2.08 MB


Н.В.ТАРАБРИНА. ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА

(255 səhifə) - 5.14 MB


Н.С.МИСЮК, А.М.ГУРЛЕНЯ. АНАТОМО-КЛИНИЧЕСКИЙ АТЛАС ПО НЕВРОПАТОЛОГИИ

(272 səhifə) - 7.08 MB


Е.И.ГУСЕВ, В.И.СКВОРЦОВА. ИШЕМИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА (2001)

(328 səhifə) - 7.28 MB


Н.Н.ЯХНО, В.А.ПАРФЕНОВ. ОБЩАЯ НЕВРОЛОГИЯ

(200 səhifə) - 30.8 MB


ТОПИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ В НЕВРОЛОГИИ

(386 səhifə) - 11 MB


КЛИНИЧЕСКАЯ ЭЛЭКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ

(187 səhifə) - 10.08 MB


HARRISON’S NEUROLOGY IN CLINICAL MEDICINE

(784 səhifə) - 22.4 MB


DUUS’ TOPICAL DIAGNOSIS IN NEUROLOGY

(527 səhifə) - 56.1 MB


CLINICAL EXAMINATION OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM: ASSESSING RHEUMATIC CONDITIONS

(784 səhifə) - 9.59 MBDermatovenerologiya kafedrası


А.А. КУБАНОВА. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (2006)

(311 səhifə) - 1.33 MB


Ю.Ю.ЕЛИСЕЕВ. ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ. ПОЛНЫЙ СПРАВОЧНИК (2009)

(603 səhifə) - 1.66 MB


НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО. КРАТКОЕ ИЗДАНИЕ (2013)

(896 səhifə) - 2.41 MB


ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (2010)

(438 səhifə) - 2.41 MB


В.П.АДАСКЕВИЧ, В.М.КОЗИН. КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ (2006)

(686 səhifə) - 110 MBAilə təbabəti kafedrası


КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА

(333 səhifə) - 38 MB


ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ. Том 1

(522 səhifə) - 5 MB


ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ. Том 2

(650 səhifə) - 6,61 MB


ОБЩИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

(204 səhifə) - 8.92 MB


ПЕДИАТРИЯ

(894 səhifə) - 8.84 MB


ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ

(725 səhifə) - 14.7 MB


ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ (Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров)

(544 səhifə) - 3.88 MB


ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ (Д.Морман, Л.Хеллер)

(126 səhifə) - 5 MB


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

(83 səhifə) - 2.01 MB


ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ (Н.П.Шабалов). Том 1

(822 səhifə) - 8.19 MB
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX