Fayllara baxmaq üçün Adobe ReaderDjVu proqramlarını yükləməyiniz tövsiyə olunur.


Yoluxucu xəstəliklər kafedrasıИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ т.1 (ВОЗИАНОВА Ж.И.)

(904 səhifə) - 6.52 MB


ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ т.2 (ВОЗИАНОВА Ж.И.)

(690 səhifə) - 6.05 MB


ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ т.3 (ВОЗИАНОВА Ж.И.)

(904 səhifə) - 6.66 MB


СИБИРСКАЯ ЯЗВА

(45 səhifə) - 1.11 MB


ТОРШ-ИНФЕКЦИИ. 2005

(45 səhifə) - 317 KB


ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

(231 səhifə) - 21.8 MB


ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

(32 səhifə) - 361 KB


АНГИНА

(153 səhifə) - 1.40 MB


ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНЫ (Турянов М.Х.)

(319 səhifə) - 363 MB


ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНЫ (Ronald T.D. Emond)

(218 səhifə) - 15 MB


СИНДРОМ ДИАРЕИ

(165 səhifə) - 1.95 MB


ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНЫ
(Е.П.Шувалова)

(354 səhifə) - 11.8 MB


ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

(386 səhifə) - 6.66 MB


РУКОВОДСТВО ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ У ДЕТЕЙ

(809 səhifə) - 28.3 MB


ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

(1049 səhifə) - 9.71 MB


ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО В КЛИНИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

(16 səhifə) - 227 KB


КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

(51 səhifə) - 644 KB


МАСКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

(208 səhifə) - 2 MB


ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(8 səhifə) - 239 KB


НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ ОСТРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ

(47 səhifə) - 578 KB


НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ

(18 səhifə) - 393 KB


ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

(297 səhifə) - 3.56 MB


ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

(34 səhifə) - 222 KB


ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ
ПРОПЕДЕВДИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

(77 səhifə) - 1.19 MB


СИМПТОМЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

(209 səhifə) - 1.19 MB


ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ

(174 səhifə) - 1.42 MBLaboratoriya işi kafedrasıА.А.ЯРИЛИН. ОСНОВЫ ИММУНОЛОГИИ

(608 səhifə) - 9.28 MB


П.Е.ИГНАТОВ. ИММУНИТЕТ

(352 səhifə) - 2.92 MBƏczaçılıq kafedrasıФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

(382 səhifə) - 3.17 MB


ЛЕКЦИЯ 1. ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

(31 səhifə) - 817 KBMikrobiologiya və epidemiologiya kafedrası


QRİP VİRUSLARININ AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ EKOLOGİYASI

(208 səhifə) - 3.02 MB


ВОПРОСЫ ВИРУСОЛОГИИ

(4 səhifə) - 4.60 MB


СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

(6 səhifə) - 6.54 MB


AZƏRBAYCAN ONKOLOGİYA VƏ HƏMMƏRZ ELMLƏR JURNALI

(3 səhifə) - 5.46 MB


SCIENCE WITHOUT BORDERS

(5 səhifə) - 3.20 MB


AZƏRBAYCAN-TİBB-JURNALI (1)

(7 səhifə) - 9.33 MB


AZƏRBAYCAN-TİBB-JURNALI (2)

(3 səhifə) - 4.43 MB
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX