Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın 13 mart 2017-ci il tarixli 73 saylı «Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu nəzdində fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən 3205.01-Daxili xəstəliklər, 3215.01-Mamalıq və Ginekologiya, 3222.01-Dəri-zöhrəvi xəstəliklər, 3234.01-Urologiya ixtisasları üzrə FD 03.041 dissertasiya şurasının tərkibi

A.S.A.

Elmi dərəcə

İş yeri

İxtisas şifri

1.

Qasımov Nazim Akif - sədr

t.e.d.,professor

ADHTİ

3213.01-Cərrahlıq

3234.01-Urologiya

2.

Fərəcova Natavan Alış - sədr müavini

t.e.d.

ADHTİ

3205.01-Daxili xəstəliklər

3.

Əkbərbəyova Samirə Ələkbər - elmi katib

t.ü.f.d.

ADHTİ

3215.01-Mamalıq və ginekologiya

4.

Rzaquliyeva Leyla Musa

t.e.d.dosent

ADHTİ

3215.01-Mamalıq və ginekologiya

5.

Cavad-zadə Samir Mir-Məmməd

t.e.d.

ADHTİ

3234.01-urologiya

6.

Əmirova İrina Aleksandrovna

t.e.d., professor

ATU

3222.01-Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri

7.

Fərəcov Zülfüqar Həsən

t.e.d., professor

ATU

3222.01-Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri

8.

Fiqarov İsmət Hüseyn

t.e.d.

ADHTİ

3234.01-urologiya

9.

Hüseynov Eldar Yəhya

t.e.d.

ADHTİ

3234.01-urologiya

10.

Huseynova Tamilla Tofiq

t.ü.f.d.

ADHTİ

3234.01-urologiya

11.

İsmayılov İsmayıl Məmməd

t.ü.f.d.

Uroloji RKX

3234.01-urologiya

12.

İsmayılova Nətavan Ramiz

t.ü.f.d.

ADHTİ

3205.01-Daxili xəstəliklər

13.

Kərimov Sənan Hüsü

t.e.d.

ADHTİ

3222.01-Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri

14.

Mahmudov Fərid Rüfət

t.e.d.

ATU

3222.01-Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri

15.

Mustafayev İsax İsmayıl

t.e.d.

ADHTİ

3205.01-Daxili xəstəliklər

16.

Novruzov Rəfiəli Maşalla

t.e.d.

Sumqayıt ş. 4 saylı xəs-nın cərrahiyyə şöbə müdiri

3215.01-Mamalıq və ginekologiya

17.

Süleymanova Gülnarə Telman

t.ü.f.d.

ADHTİ

3215.01-Mamalıq və ginekologiya

18.

Sərdarlı Fuad Zülfüqar

t.e.d.

ADHTİ

3205.01-Daxili xəstəliklər

19.

Sultanova Sədaqət Məhərrəm

t.ü.f.d.

ADHTİ

3205.01-Daxili xəstəliklər

20.

Şamxalova İzzət Arif

t.e.d.

ADHTİ

3215.01-Mamalıq və ginekologiya

21.

Şükürov Təyyar Şahmar

t.ü.f.d.

ADHTİ

3222.01-Dəri-zöhrəvi xəstəlikləriHörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX