Aprobasion seminar, 27.02.2018

    Aprobasion seminar, 28.12.2017

    Aprobasion seminar, 28.11.2017

    Aprobasion seminar, 22.06.2017

    Aprobasion seminar, 22.06.2017

    Aprobasion seminar, 20.04.2017Azərbaycan Respublikasi Səhiyyə Nazirliyi
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnsitutu üzrə

Ə M R №____

Bakı ş. «___»__________2017-ci il

_________________________________________________________________________
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın 13 mart 2017-ci il tarixli 73 saylı «Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu nəzdində fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən FD 03.041 dissertasiya şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında» və dissertasiyaların müdafiəyə təqdim olunması qaydalarına müvafiq olaraq

ƏMR EDİRƏM:

§1
AAK-sı tərəfindən təsdiq olunmuş tərkibdə (əmr əlavə olunur) FD 03.041 dissertasiya şurası fəaliyyətə başlasın.

§2
Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutun nəzdində olan FD 03.041 dissertasiya şurasına müdafiə üçün daxil olan elmi işlərin ilkin müzakirəsini keçirmək məqsədi ilə aşağıdaki siyahıda aprobasion seminar təşkil olunsun:

1. t.e.d. V.A. Mirzə-zadə - ADHTİ, terapiya kafedrasının professoru - sədr
2. dosent L.B. Bəxtiyarova - elmi katib, ADHTİ, nefrologiya kafedrası
3. t.e.d. M.M. Cavad-zadə ADHTİ, dermatoveneroloqiya kafedrasının professoru
4. t.e.d., professor F.Ə. Sadıxova - ADHTİ, mikrobiologiya və epidemiologiya kaf. müdiri
5. t.e.d., dosent S.Y. Mahmudova - ADHTİ, ailə təbabəti kaf. müdiri
6. t.e.d. İ.M. Həmidov- ADHTİ, hemodializ laboratoriyasının müdiri
7. t.e.d. Z.M. Abbasova - RKX, ginekologiya şöbəsinin müdiri
8. t.ü.f.d. Y.S. Cabbarlı - Bakı ş. dəri və zöhrəvi xəstəlikləri dispanserinin baş həkimin müavini
9. t.ü.f.d F.İ. Balakişiyeva - ATU, dermatovenerologiya kaf. dosenti
10. t.ü.f.d T.H. Eyvazov - ADHTİ, yoluxucu xəstəliklər kaf. müdiri
11. t.ü.f.d. - F.Ə. Əliyev- ADHTİ , dermatovenerologiya kaf. assistenti
12. t.ü.f.d. N.N. Hüseynova - ADHTİ, terapiya kafedrasının assistenti
13. t.ü.f.d. O.Y. Məmmədbəyli - Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının həkimi
14. t.ü.f.d. N.M. Kərimov - RKUX-nın həkimi
15. t.ü.f.d. F.H. Babayev - ADHTİ, hemodializ laboratoriyasının böyük elmi işçisi
16. t.ü.f.d. Ə.N. Bağırov - 3 saylı ŞKX-nın həkimi
17. t.ü.f.d. F.N. Hacıyeva - RKUX-nın həkimi
18. t.ü.f.d. P.M. Əliyeva - ADHTİ, mamalıq və ginekologiya kafedrasının dosenti
19. t.ü.f.d. R.S. Hacıyeva - ADHTİ, mamalıq və ginekologiya kafedrasının dosenti
20. t.ü.f.d. Z.F. Mahmudbəyova - ADHTİ, mamalıq və ginekologiya kaf. assistenti
21. t.ü.f.d. Ç.V. Gülməmmədova - ADHTİ, mamalıq və ginekologiya kaf. assistenti

§3
Dissertasiyaları ixtisaslara uyğun olmasını müəyyən etmək üçün aşağıdaki tərkibdə komissiya tərtib olunsun:

1. t.e.d. Fərəcova N.A.
2. t.e.d. Mustafayev İ.İ.
3. t.e.d. Sərdarlı F.Z.
4. t.e.d. Rzaquliyeva L.M.
5. t.e.d. Şamxalova İ.A.
6. t.e.d. Novruzov R.M.
7. t.e.d. Cavad-zadə S.M.
8. t.e.d. Fiqarov İ.H.
9. t.e.d. Hüseynov E.Y.
10. t.e.d. Kərimov S.H.
11. t.e.d. Mahmudov F.R.
12. t.e.d. Əmirova İ.A.

REKTOR professor N.A.QASIMOV

Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX