1.

Mirzəzadə V.A t.e.d. - sədr

Terapiya kafedrasının müdiri

2.

Quliyeva Z.M.- dekan, müavin

Pediatriya kafedrasının dosenti

3.

Axundova F.M.- dekan, müavin

Laboratoriya işi kafedrasının assistenti

4.

Eyvazov T.H. dosent

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının müdiri

5.

Mehdiyev S.X. dosent – katib

Terapiya kafedrasının dosenti

6.

Mustafayev İ.İ. professor

Terapiya kafedrasının professoru

7.

Ağayev F.B. professor

Səhiyyənin təşkil kafedrasının professoru

8.

Mütəllibova N.F. dosent

Mikrobiologiya və epidemiologiya kaf. müdiri

9.

Məmmədova N.Y. professor

Terapiya kafedrasının professoru

10.

Cavad-zadə M.M. professor

Dermatovenerologiya kafedrasının professoru

11.

Sadıxova Z.M. dosent

Nevrologiya kafedrasının dosenti

12.

Zeynalov A.F. dosent

Ailə təbabəti kafedrasının dosenti

13.

Marinçenko E.V. ə.ü.f.d

Əczaçılıq kafedrasının baş müəllimi


Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX