Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəhəri Sabunçu Tibb Mərkəzi, Tel.: 450-11-68

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Ümumi travmatologiya.

Həkim-travmatoloq ortoped

36

15.09.23-22.09.23

6

2.

Oynaq cərrahiyyəsi.

Həkim-travmatoloq ortoped

60

25.09.23-06.10.23

6

3.

Ətrafların deformasiyası.

Həkim-travmatoloq ortoped

60

09.10.23-20.10.23

6

4.

Bud-çanaq və diz oynağı artroplastikasının əsasları.

Həkim-travmatoloq ortoped

60

23.10.23-03.11.23

6

5.

Onurğa zədələnmələri və patologiyaları.

Həkim-travmatoloq ortoped

48

06.11.23-17.11.23

6

6.

Ümumi travmatologiya.

Həkim-travmatoloq ortoped

60

20.11.23-01.12.23

6

7.

Oynaq cərrahiyyəsi.

Həkim-travmatoloq ortoped

60

04.12.23-15.12.23

6

8.

Ətrafların deformasiyası.

Həkim-travmatoloq ortoped

60

18.12.23-29.12.23

6

9.

Bud-çanaq və diz oynağı artroplastikasının əsasları.

Həkim-travmatoloq ortoped

60

08.01.24-19.01.24

6

10.

Onurğa zədələnmələri və patologiyaları.

Həkim-travmatoloq ortoped

60

22.01.24-02.02.24

6

11.

Ümumi travmatologiya.

Həkim-travmatoloq ortoped

60

05.02.24-16.02.24

6

12.

Oynaq cərrahiyyəsi.

Həkim-travmatoloq ortoped

60

19.02.24-01.03.24

6

13.

Ətrafların deformasiyası.

Həkim-travmatoloq ortoped

54

04.03.24-15.03.24

6

14.

Bud-çanaq və diz oynağı artroplastikasının əsasları.

Həkim-travmatoloq ortoped

60

25.03.24-05.04.24

6

15.

Onurğa zədələnmələri və patologiyaları.

Həkim-travmatoloq ortoped

60

08.04.24-19.04.24

6

16.

Ümumi travmatologiya

Həkim-travmatoloq ortoped

60

22.04.24-03.05.24

6

17.

Oynaq cərrahiyyəsi.

Həkim-travmatoloq ortoped

54

06.05.24-17.05.24

6

18.

Ətrafların deformasiyası.

Həkim-travmatoloq ortoped

54

20.05.24-31.05.24

6

19.

Bud-çanaq və diz oynağı artroplastikasının əsasları

Həkim-travmatoloq ortoped

60

03.06.24-14.06.24

6

20.

Onurğa zədələnmələri və patologiyaları.

Həkim-travmatoloq ortoped

48

18.06.24-28.06.24

6Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

  1. Ümumi Travmatologiya - Ümumi travmatologiyanın əsasları, tarixi, prinsipləri, xəstələrə yanaşma. Rentgenoloji və klinik müayinə, ilkin yardımlar. Müalicə metodları.
  2. Oynaq cərrahiyyəsi - Oynaq cərrahiyyəsində oynaq travmaları və oynaqların degenerativ xəstəlikləri, oynaq travmalarında oynaqdaxili və oynaqxarici sınıqlar və onların müalicəsi. Diqqət edilməsi gərəkən nüanslar. Oynaqların degenerativ xəstəliklərində plastika, oynaqların endoprotezləşdirilməsi əməliyyatları və s.
  3. Ətrafların deformasiyası - Ətrafların deformasiyasında aşağı və yuxarı ətrafların klinik və rentgenoloji müayinəsi, rentgenoloji müayinə aparılan zaman ölçmələr, deformasiyaların səbəbləri, təsnifatı, müalicə strategiyası, osteotomiya və uzatma əməliyyatları.
  4. Bud-çanaq və diz oynağı, artroplastikasının əsasları - Artroplastika əməliyyatının tarixi aspektləri, alternativ əməliyyatlar və onların müasir ortopediyada yeri, artroplastika üçün istifadə olunan əsas materialların xüsusiyyətləri və fiziko-mexaniki xassələri, materialların biouyğunluq anlayışı, biomaterialların bioloji aspektləri, korroziyası və onların implantların fəaliyyətinə təsiri, artroplastika növləri, total endoprotezlərin komponentləri və fikasasiya üsulları, sementli endoprotezlər, endoprotezin sürtünmə düyününə təsir edən amillər, "Wear products" - ətraf toxumalara və insan bədənində onların təsiri, artoplastika əməliyyatına göstərişlər və əks göstərişlər, bud-çanaq oynağının sementli və sementsiz artroplastika əməliyyatı, fəsadlar.
  5. Onurğa zədələnmələri və patologiyaları - Onurğa sütununun birincili travmatik zədələnmələri və metobolik xəstəliklərlə bağlı yaranan ikincili zəədələnmələri, xəstəyə klinik və rentgenoloji müayinə ardıcıllığı, xəstəyə ilkin yardım göstərilməsi, əməliyyatalar, yaxın və uzaq nəticələri.


Qeyd: Travmatologiya və ortopediya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX