Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəhəri, M.Həsənov küçəsi 35, Tel.: 565-04-28

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Nevrologiyada xidmətlərin təşkili, sinir sisteminin klinik anatomiyası, fiziologiyası və müayinə üsulları.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, ailə həkimi

36

15.09.23-22.09.23

20

2.

Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri və nevroloji xəstələrin müalicə prinsipləri.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq

60

25.09.23-06.10.23

20

3.

Sinir sisteminin infeksion və damar xəstəlikləri.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, həkim-terapevt, ailə həkimi, həkim infeksionist

60

09.10.23-20.10.23

20

4.

Sinir sisteminin irsi xəstəlikləri, travmaları, şişləri və vegetativ sinir sisteminin xəstəlikləri.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, ailə həkimi

60

23.10.23-03.11.23

20

5.

Nevrologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlər, psixonevrologiya və somatonevrologiya.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, həkim-anestezioloq-reanimatoloq təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi, həkim terapevt

48

06.11.23-17.11.23

20

6.

Nevrologiyada xidmətlərin təşkili, sinir sisteminin klinik anatomiyası, fiziologiyası və müayinə üsulları.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, ailə həkimi

60

20.11.23-01.12.23

20

7.

Nevrologiyada xidmətlərin təşkili, sinir sisteminin klinik anatomiyası, fiziologiyası və müayinə üsulları.

Distant: Şirvan və ətraf regionlar.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, ailə həkimi

60

20.11.23-01.12.23

20

8.

Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri və nevroloji xəstələrin müalicə prinsipləri.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq

60

04.12.23-15.12.23

20

9.

Sinir sisteminin infeksion və damar xəstəlikləri.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, həkim-terapevt, ailə həkimi, həkim infeksionist

60

18.12.23-29.12.23

20

10.

Sinir sisteminin irsi xəstəlikləri, travmaları, şişləri və vegetativ sinir sisteminin xəstəlikləri.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, ailə həkimi

60

08.01.24-19.01.24

20

11.

Nevrologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlər, psixonevrologiya və somatonevrologiya.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi, həkim-terapevt

60

22.01.24-02.02.24

20

12.

Nevrologiyada xidmətlərin təşkili, sinir sisteminin klinik anatomiyası, fiziologiyası və müayinə üsulları.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, ailə həkimi

60

05.02.24-16.02.24

20

13.

Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri və nevroloji xəstələrin müalicə prinsipləri.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq

60

19.02.24-01.03.24

20

14.

Sinir sisteminin infeksion və damar xəstəlikləri.

Həkim-nevropatoloq

54

04.03.24-15.03.24

20

15.

Sinir sisteminin irsi xəstəlikləri, travmaları, şişləri və vegetativ sinir sisteminin xəstəlikləri.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, ailə həkimi

60

25.03.24-05.04.24

20

16.

Nevrologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlər, psixonevrologiya və somatonevrologiya.

Həkim-nevropatoloq, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim

60

08.04.24-19.04.24

20

17.

Nevrologiyada xidmətlərin təşkili, sinir sisteminin klinik anatomiyası, fiziologiyası və müayinə üsulları.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, ailə həkimi

60

22.04.24-03.05.24

20

18.

Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri və nevroloji xəstələrin müalicə prinsipləri.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq

54

06.05.24-17.05.24

20

19.

Sinir sisteminin infeksion və damar xəstəlikləri.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, həkim-terapevt, ailə həkimi, həkim infeksionist

54

20.05.24-31.05.24

20

20.

Sinir sisteminin infeksion və damar xəstəlikləri.

Distant: Gəncə və ətraf regionlar.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, həkim-terapevt, ailə həkimi, həkim infeksionist

54

20.05.24-31.05.24

20

21.

Sinir sisteminin irsi xəstəlikləri, travmaları, şişləri və vegetativ sinir sisteminin xəstəlikləri.

Həkim-nevropatoloq

60

03.06.24-14.06.24

20

22.

Nevrologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlər, psixonevrologiya və somatonevrologiya.

Həkim-nevropatoloq, uşaq nevropatoloq, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi, həkim terapevt

48

18.06.24-28.06.24

20Nevrologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

  1. Nevrologiyada xidmətlərin təşkili, sinir sisteminin klinik anatomiyası, fiziologiyası və müayinə üsulları : nevropatologiyada həkim-ekspertizasının əsas prinsipləri, sinir xəstəlikləri klinikasının anatom-fizioloji əsasları, topik diaqnostikanın semiotika və əsasları, laborator və instrumental müayinə üsulları.
  2. Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri və nevroloji xəstələrin müalicə prinsipləri : nevroloji xəstəliklərdə kliniki farmakologiya və farmakoterapiya, mono-və polineyropatiya və nevritlər, nevralgiyalar.
  3. Sinir sisteminin infeksion və damar xəstəlikləri: baş beynin və onurğa beyninin və onların qişalarının birincili xəstəlikləri, baş beyin, onurğa beyninin və onların qişalarının ikincili xəstəlikləri, sinir sisteminin xroniki proqressiv xəstəlikləri, baş beynin təchizi və requlyasiyası, baş beynin qan dövranı çatmamazlığının ilkin əlamətləri, beyin qan dövranının xroniki çatmamazlığı, beyin qan dövranının keçici pozulması, kəskin beyin qan dövranı pozulmaları (işemik insult), hemorragik insult, onurğa beyni qan dövranının pozulmaları.
  4. Sinir sisteminin irsi xəstəlikləri, travmaları, şişləri və vegetativ sinir sisteminin xəstəlikləri: vegetativ sinir sisteminin seqmentüstü (mərkəzi) şöbələrinin pozulması, vegetativ sinir sisteminin xəstəlikləri, irsi sinir-əzələ xəstəlikləri, ekstrapiramid pozulma ilə xarakterizə olan irsi xəstəliklər, beyincik və onurğa beyninin pozulması ilə keçən irsi xəstəliklər, irsi neyoekzomiodermal displaziyalar (fakomatozlar), mərkəzi sinir sisteminin travmaları, baş beyin şişləri.
  5. Nevrologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlər, psixonevrologiya və somatonevrologiya: təxirəsalınmaz vəziyyətlərin klinikası, nevroz və nevrozabənzər vəziyyətlər, psixopatiyalar və aksentli şəxsiyyətlər, epilepsiyanın müalicəsi.


Qeyd: Nevrologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX