Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəhəri, Müzəffər Həsənov 35, Tel.: 431-11-24

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Sağlamlıq və səhiyyə (meyarlar və hüquqi əsaslar)

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

36

15.09.23-22.09.23

15

2.

Tibbi sığortanın əsasları. Səhiyyənin marketingi və menecmenti.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

25.09.23-06.10.23

15

3.

Tibbi statistika.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

09.10.23-20.10.23

15

4.

Ambulator-poliklinika müəsissələrinin fəaliyyətinin planlaşdırırması və təşkili.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, Rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

23.10.23-03.11.23

15

5.

Stasionar yardımının planlaşdırılması və təşkili.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

06.11.23-17.11.23

15

6.

Sağlamlıq və səhiyyə (meyarlar və hüquqi əsaslar)

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

20.11.23-01.12.23

15

7.

Tibbi sığortanın əsasları. Səhiyyənin marketingi və menecmenti.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

04.12.23-15.12.23

15

8.

Tibbi statistika.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

18.12.23-29.12.24

15

9.

Ambulator-poliklinika müəsissələrinin fəaliyyətinin planlaşdırırması və təşkili.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

08.01.24-19.01.24

15

10.

Stasionar yardımının planlaşdırılması və təşkili.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

22.01.24-02.02.24

15

11.

Sağlamlıq və səhiyyə (meyarlar və hüquqi əsaslar)

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

05.02.24-16.02.24

15

12.

Tibbi sığortanın əsasları. Səhiyyənin marketingi və menecmenti.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

19.02.24-01.03.24

15

13.

Tibbi statistika.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, Rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

54

04.03.24-15.03.24

15

14.

Ambulator-poliklinika müəsissələrinin fəaliyyətinin planlaşdırırması və təşkili.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

25.03.24-05.04.24

15

15.

Stasionar yardımının planlaşdırılması və təşkili.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

08.04.24-19.04.24

15

16.

Sağlamlıq və səhiyyə (meyarlar və hüquqi əsaslar)

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

22.04.24 -03.05.24

15

17.

Tibbi sığortanın əsasları. Səhiyyənin marketingi və menecmenti.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

54

06.05.24-17.05.24

15

18.

Tibbi statistika.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

54

20.05.24-31.05.24

15

19.

Ambulator-poliklinika müəsissələrinin fəaliyyətinin planlaşdırırması və təşkili.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

60

03.06.24-14.06.2014

15

20.

Stasionar yardımının planlaşdırılması və təşkili.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, rəhbər vəzifəsində çalışan işçi, həkim-statistik, həkim-metodist

48

18.06.24-28.06.24

15Səhiyyənin təşkili və menecmenti üzrə tematik kursların mövzuları

 1. Sağlamlıq və səhiyyə (meyarlar və hüquqi əsaslar)
  Müasir sağlamlıq konsepsiyası. Müasir idarəçilik nəzəriyyələri.
  İdarəetmə prоsеsi, funksiyaları, mеtоdları. İdarə оrqanlarının struktur mоdеli.
 2. Tibbi sığortanın əsasları. Səhiyyənin marketingi və menecmenti
  Tibb хidmətlərinin markеtinqi.
 3. Tibbi statistika
  Tibbi statistikanın səhiyyədə tətbiqi. Statistika mеtоdları. Statistik müşahidələrin təşkili. Statistik qruplaşdırma və yеkun cədvəllər. Statistik müşahidə planının tərtibi.
  Nisbi kəmiyyətlər.
  Statistik qеydiyyat sənədlərinin hazırlanması, tətbiqi və saхlanma tехnоlоgiyasını öyrənmək.
  Standartlaşdırılmış əmsallar.
  Statistik hеsabatların tərtibi.
  Variasiya sıraları, оrta kəmiyyətlər.
  Sеçmə mеtоdları, statistik müşahidələrin dürüstlüyünü qiymətləndirən paramеtrik mеtоdlar.
 4. Ambulator-poliklinika müəsissələrinin fəaliyyətinin planlaşdırırması və təşkili. Ambulator - poliklinikaların tələbatın planlaşdırılması
  Ambulatоr-pоliklinika хidmətlərinə tələbatın mеtоdоlоgiyası və nоrmativ əsasları.
  Ambulatоr-pоliklinika хidmətlərinə tələbatın hеsablanması.
 5. Stasionar yardımının planlaşdırılması və təşkili. Stasionar xidmətlərinə tələbat
  Stasionarların fəaliyyətinin təşkili.
  Stasiоnar хidmətlərinin tələbatı mеtоdоlоgiyası və nоrmativləri.


Qeyd: Sosial - gigiyena və səhiyyənin təşkili ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX