Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Psixi Sağlamlıq Mərkəzi (İsmail Hidayətzadə küç. 16), Tel.: 566-24-09

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Affektiv spektr pozuntuları

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

36

15.09.23-22.09.23

10

2.

Şəxsiyyət pozuntuları, nevrotik, stresssla bağlı və somatoform spektr pozuntuları

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

60

25.09.23-06.10.23

10

3.

Şizofreniya spektr pozuntuları

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

60

09.10.23-20.10.23

10

4.

Psixi pozuntuların psixofarmakoterapiyası, psixoterapiyası və reabilitasiyası

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

60

23.10.23-03.11.23

10

5.

Üzvü və koqnitiv pozuntular

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

48

06.11.23-17.11.23

10

6.

Affektiv spektr pozuntuları

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

60

20.11.23-01.12.23

10

7.

Şəxsiyyət pozuntuları, nevrotik, stresssla bağlı və somatoform spektr pozuntuları

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

60

04.12.23-15.12.23

10

8.

Şizofreniya spektr pozuntuları

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

60

18.12.23-29.12.23

10

9.

Psixi pozuntuların psixofarmakoterapiyası, psixoterapiyası və reabilitasiyası

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

60

08.01.24-19.01.24

10

10.

Psixoaktiv maddələrdən və qeyri- medikamentoz asılılıqların klinikası və müalicə-bərpa tədbirləri

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

60

22.01.24-02.02.24

10

11.

Affektiv spektr pozuntuları

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

60

05.02.24-16.02.24

10

12.

Şəxsiyyət pozuntuları, nevrotik, stresssla bağlı və somatoform spektr pozuntuları

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

60

19.02.24-01.03.24

10

13.

Şizofreniya spektr pozuntuları

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

54

04.03.24-15.03.24

10

14.

Psixi pozuntuların psixofarmakoterapiyası, psixoterapiyası və reabilitasiyası

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

60

25.03.24-05.04.24

10

15.

Neyro-psixiki inkişaf pozuntuları

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq uşaq və yeniyetmə psixiatrı

60

08.04.24-19.04.24

10

16.

Affektiv spektr pozuntuları

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

60

22.04.24-03.05.24

10

17.

Şəxsiyyət pozuntuları, nevrotik, stresssla bağlı və somatoform spektr pozuntuları

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq uşaq və yeniyetmə psixiatrı

54

06.05.24-17.05.24

10

18.

Şizofreniya spektr pozuntuları

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

54

20.05.24-31.05.24

10

19.

Psixi pozuntuların psixofarmakoterapiyası, psixoterapiyası və reabilitasiyası

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

60

03.06.24-14.06.24

10

20.

Psixoaktiv maddələrdən və qeyri- medikamentoz asılılığların klinikası və müalicə-bərpa tədbirləri

Həkim-psixiatr, həkim-narkoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı

48

18.06.24-28.06.24

10Psixiatriya və narkologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

  1. Affektiv spektr pozuntuları: Affektiv pozuntuların etiologiyası və patogenezi. Affektiv pozuntulu xəstələrin müayinə üsulları. Depressiv və maniakal pozuntular. Rekkurent depressiv pozuntu. Bipolar pozuntusu, I və II tip. Siklotimik və distimik pozuntular.
  2. Şəxsiyyət pozuntuları, nevrotik, stresssla bağlı və somatoform spektr pozuntuları: Şəxsiyyət pozuntusu anlayışı, onların müasir təsnifatı və tənzimlənməsi. Təşviş və qorxu pozuntuları. Obsessiv-kompulsiv və dissosiativ pozuntular. Qida qəbulu və qida davranışın pozuntuları. Stress ilə bağlı kəskin, posttravmatik və bədən distressi pozuntuları. Somatoform spektr pozuntuları.
  3. Şizofreniya spektr pozuntular: Şizofreniyanın etiologiyası və patogenezi. Şizofreniyanın növləri. Şizofreniyalı spektrli xəstələrin müayinə üsulları. Şizofreniyanın müalicəsi. Şizotipik pozuntu. Şizoaffektiv pozuntular. Sayiqlama pozuntusu. Kəskin və tranzitor psixotik pozuntular.
  4. Psixi pozuntuların psixofarmakoterapiyası, psixoterapiyası və reabilitasiyası: Müalicə prosesində sübutlu təbabətin psixiatriyada tətbiqi. Psixofarmakoloji vasitələrin kliniki təsnifatı. Psixotrop vasitələrin müalicəvi və əks təsirləri. Psixoterapiyanın ümumiməsələləri. Davranış, psixodinamik və koqnitiv-davranış psixoterapiya (KDP) növlərı. Qrup və ailə psixoterapiyası. Psixi pozuntuların reabilitasiyası.
  5. Üzvü və koqnitiv pozuntular: Üzvi neyrokoqnitiv pozuntular. Amnestik pozuntular. Demensiya. Xəstəlik və pozuntularla əlaqəli ikincili üzvi psixi və davranış pozuntular. Epilepsiyada psixopatoloji pozuntular.
  6. Psixoaktiv maddələrdən və qeyri-medikamentoz asılılığların klinikası və müalicə-bərpa tədbirləri: Alkoqol asılılığı. Kannabis istifadəsiilə bağlı pozuntular. Opioid asılılığı. Sedativlər, hipnotiklər və ya anksiyolitiklərin asılılıq. Psixostimulyatorlardan asıllıq. Halüsinogenlərin istifadəsi ilə əlaqəli pozuntular. Uçucu İnhalantlar asılılıq. Qumar asılılığı. Kompyuter oyunlardan asılılıq. Digər addiktiv davranış nəticəsində pozuntular (internet, şopinq asılılığı, asfiksomaniya). Narkologiyada zərərin azaldılması konsepsiyası.
  7. Neyro-psixiki inkişaf pozuntuları: İntellektual inkişaf pozuntuları. Nitq və dil inkişafı pozuntuları. Autizm spektr pozuntuları.
    Diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik sindromun psixofarmakoloji korreksiyası. Dərs vərdişləri inkişafının pozuntuları. Motor funksiyaların inkişafının pozuntuları. Xroniki motor tikləri. Stereotip hərəki pozuntular.


Qeyd: Psixiatriya və narkologiya ixtisaları üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX