Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəhəri, M.Həsənov küç. 35, Tel.: 565-04-28
Respublika Uşaq Klinik Xəstəxanası, Zərdabi küç., 89.

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Uşaqlara tibbi xidmətin təşkili, inkişafa nəzarət, immunitetin və qidalanmanın xüsusiyyəti

Həkim-pediatr, ailə həkimi, həkim-immunoloq

36

15.09.23-22.09.23

40

2.

Uşaqların inkişafının dəstəklənməsi və izlənməsi üzrə rəhbərlik (İDİR), düzgün qidalanmanın əsasları.

(2011-ci ildən sonra bitirən rezidenturayaya qəbul olunmayan həkimlər üçün nəzərdə tutulub).

Pediatriya üzrə baza təhsili olan həkim

36

15.09.23-22.09.23

10

3.

Uşaqlarda tənəffüs üzvlərinin və ürək-damar sisteminin patologiyaları.

Həkim-pediatr, həkim-pulmonoloq, həkim kardioloq

60

25.09.23-06.10.23

40

4.

Azərbaycan Respublikasında neonatal xidmətin təşkili. Yenidoğulmuşların bətndənkənar həyata adaptasiyası.

Həkim-pediatr, həkim neonatoloq

60

25.09.23-06.10.23

10

5.

Uşaqlarda hematoloji və qasrtoenteroloji xəstəliklər.

Həkim-pediatr, həkim hematoloq və həkim qastroenteroloq

60

09.10.23-20.10.23

40

6.

Uşaqlarda hematoloji və qastroenteroloji xəstələrin erkən diaqnostikası və müalicə prinsipləri

(2011-ci ildən sonra bitirən rezidenturayaya qəbul olunmayan həkimlər üçün nəzərdə tutulub).

Pediatriya üzrə baza təhsili olan həkim

60

09.10.23-20.10.23

10

7.

Uşaqlarda nefroloji və endokrinoloji patologiyalar.

Həkim-pediatr, həkim nefroloq və həkim endokrinoloq

60

23.10.23-03.11.23

30

8.

Uşaqlarda nefroloji və edokrinoloji patologiyalar. Distant: Lənkəran MRX və ətraf regionlar.

Həkim-pediatr, həkim nefroloq və həkim endokrinoloq

60

23.10.23-03.11.23

20

9.

Pediatriyada intensiv terapiya və reanimasiyanın prinsipləri.

Həkim-pediatr və həkim anestezioloq və reanimatoloq

48

06.11.23-17.11.23

40

10.

Uşaqlarda təxirəsalınmaz vəziyyətlər zamanı müalicənin prinsipləri

(2011-ci ildən sonra bitirən rezidenturayaya qəbul olunmayan həkimlər üçün nəzərdə tutulub).

Pediatriya üzrə baza təhsili olan həkim

48

06.11.23-17.11.23

10

11.

Uşaqlara tibbi xidmətin təşkili, inkişafa nəzarət, immunitetin və qidalanmanın xüsusiyyəti.

Həkim-pediatr, ailə həkimi

60

20.11.23-01.12.23

30

12.

Yenidoğulmuşlarda immunitetin xüsusiyyətləri, antenatal patologiyaların irsi-genetik aspektləri.

Həkim-pediatr, həkim neonatoloq

60

20.11.23-01.12.23

20

13.

Uşaqlarda tənəffüz üzvlərin və ürək-damar sistemin patoıogiyaları

Həkim-pediatr və həkim kardioloq

60

04.12.23-15.12.23

40

14.

Pulmonoloji və kardioloji xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsi

(2011-ci ildən sonra bitirən rezidenturayaya qəbul olunmayan həkimlər üçün nəzərdə tutulub).

Pediatriya üzrə baza təhsili olan həkim

60

04.12.23-15.12.23

10

15.

Uşaqlarda hematoloji və qasrtoenteroloji xəstəliklər.

Həkim-pediatr, həkim-hematoloq və həkim-qastroenteroloq

60

18.12.23-29.12.23

30

16.

Uşaqlarda hematoloji və qasrtoenteroloji xəstəliklər Distant: Gəncə və ətraf regionlar.

Həkim-pediatr, həkim-hematoloq və həkim-qastroenteroloq

60

18.12.23-29.12.23

20

17.

Uşaqlarda nefroloji və endokrinoloji xəstələrin erkən diaqnostikası və müalicə prinsipləri.

Həkim-pediatr, həkim nefroloq və həkim endokrinoloq

60

08.01.24-19.01.24

50

18.

Pediatriyada intensiv terapiya və reanimasiyanın prinsipləri.

Həkim-pediatr və həkim anestezioloq və reanimatoloq

60

22.01.24-02.02.24

40

19.

Yenidoğulmuşlarda bətndaxili və qazanılmış infeksiyalar.

Həkim-pediatr, həkim neonatoloq

60

22.01.24-02.02.24

20

20.

Uşaqlara tibbi xidmətin təşkili, inkişafa nəzarət, immunitetin və qidalanmanın xüsusiyyəti.

Həkim-pediatr, ailə həkimi, həkim immunoloq

60

05.02.24-16.02.24

50

21.

Uşaqların inkişafının dəstəklənməsi və izlənməsi üzrə rəhbərlik (İDİR), düzgün qidalanmanın əsasları.

(2011-ci ildən sonra bitirən rezidenturayaya qəbul olunmayan həkimlər üçün nəzərdə tutulub).

Pediatriya üzrə baza təhsili olan həkim

60

05.02.24-16.02.24

10

22.

Uşaqlarda tənəffüz üzvlərin və ürək-damar sistemin patoıogiyaları.

Həkim-pediatr və həkim kardioloq

60

19.02.24-01.03.24

40

23.

Uşaqlarda tənəffüz üzvlərin və ürək-damar sistemin patoıogiyalarış Distant: Quba MRX və ətraf regionlar.

Həkim-pediatr, həkim pulmonoloq və həkim kardioloq

60

19.02.24-01.03.24

20

24.

Uşaqlarda hematoloji və qasrtoenteroloji xəstəliklər.

Həkim-pediatr, hematoloq və qastroenteroloq

54

04.03.24-15.03.24

50

25.

Uşaqlarda hematoloji və qastroenteroloji xəstələrin erkən diaqnostikası və müalicə prinsipləri.

(2011-ci ildən sonra bitirən rezidenturayaya qəbul olunmayan həkimlər üçün nəzərdə tutulub).

Pediatriya üzrə baza təhsili olan həkim

54

04.03.24-15.03.24

10

26.

Uşaqlarda nefroloji və endokrinoloji patologiyalar.

Həkim-pediatr, həkim nefroloq və həkim endokrinoloq

60

25.03.24-05.04.24

40

27.

Yenidoğulmuşlarda funksional sistemlərin patologiyaları.

Həkim-pediatr, həkim neonatoloq

60

25.03.24-05.04.24

20

28.

Pediatriyada intensiv terapiya və reanimasiyanın prinsipləri

Həkim-pediatr və həkim anestezioloq və reanimatoloq

60

08.04.24-19.04.24

50

29.

Uşaqlarda təxirəsalınmaz vəziyyətlər zamanı müalicənin prinsipləri

(2011-ci ildən sonra bitirən rezidenturayaya qəbul olunmayan həkimlər üçün nəzərdə tutulub).

Pediatriya üzrə baza təhsili olan həkim

60

08.04.24-19.04.24

10

30.

Uşaqlara tibbi xidmətin təşkili, inkişafa nəzarət, immunitetin və qidalanmanın xüsusiyyəti.

Həkim-pediatr, ailə həkimi

60

22.04.24-03.05.24

40

31.

Uşaqlara tibbi xidmətin təşkili, inkişafa nəzarət, immunitetin və qidalanmanın xüsusiyyəti. Distant: Şamaxı MRX və ətraf regionlar.

Həkim-pediatr, ailə həkimi

60

22.04.24-03.05.24

20

32.

Uşaqlarda tənəffüz üzvlərin və ürək-damar sistemin patologiyaları.

Həkim-pediatr və həkim kardioloq

54

06.05.24-17.05.24

50

33.

Pulmonoloji və kardioloji xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsi.

(2011-ci ildən sonra bitirən rezidenturayaya qəbul olunmayan həkimlər üçün nəzərdə tutulub).

Pediatriya üzrə baza təhsili olan həkim

54

06.05.24-17.05.24

10

34.

Uşaqlarda hematoloji və qasrtoenteroloji xəstəliklər.

Həkim-pediatr, həkim-hematoloq və həkim-qastroenteroloq

54

20.05.24-31.05.24

40

35.

Beynəlxalq Neonatal Reanimasiya Proqramının əsasları.

Həkim-pediatr, həkim-neonatoloq

54

20.05.24-31.05.24

20

36.

Uşaqlarda nefroloji və endokrinoloji patologiyalar.

Həkim-pediatr, həkim nefroloq və həkim endokrinoloq

60

03.06.24-14.06.24

50

37.

Uşaqlarda nefroloji və endokrinoloji xəstələrin erkən diaqnostikası və müalicə prinsipləri.

Həkim-pediatr, həkim nefroloq və həkim endokrinoloq

60

03.06.24-14.06.24

10

38.

Pediatriyada intensiv terapiya və reanimasiyanın prinsipləri.

Həkim-pediatr və həkim anestezioloq və reanimatoloq

48

18.06.24-28.06.24

60Pediatriya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

 1. Uşaqlara tibbi xidmətin təşkili, inkişafa nəzarət, immunitetin və qidalanmanın xüsusiyyəti.- Uşaqlarda müxtəlif tibb müəssisələrində profilaktik, müalicə-diaqnostik, tibbi yardımın təşkili, uşaqlarda immunitetin, inkişafın, qidalanmahın prinsiplərinin mənimsənilməsi.
 2. Uşaqlarda tənəffüz üzvlərin və ürək-damar sistemin patoıogiyaları – Uşaqlarda tənəffüs üzvlərinin və ürək-damar sisteminin patologiyalarının profilaktikası, müalicə-diaqnostik, tibbi yardımın təşkili və aparılması məsələlərin mənimsənilməsi, kliniki və praktiki diaqnostika, müasir müalicə metodlarına yiyələnmək.
 3. Uşaqlarda hematoloji və qasrtoenteroloji xəstəliklər. – Uşaqlarda hematoloji və qastroenteroloji patologiyaların profilaktikası, müalicə-diaqnostik, tibbi yardımın təşkili və aparılması məsələlərin mənimsənilməsi, kliniki və praktiki diaqnostika, müasir müalicə metodlarına yiyələnmək.
 4. Uşaqlarda nefroloji və endokrinoloji patologiyalar. - Uşaqlarda nefroloji, endokrinoloji patologiyaların profilaktikası, müalicə-diaqnostik, tibbi yardımın təşkili və aparılması məsələlərin mənimsənilməsi, kliniki və praktiki diaqnostika, müasir müalicə metodlarına yiyələnmək.
 5. Pediatriyada intensiv terapiya və reanimasiyanın prinsipləri. – Uşaqlarda təxirəsalınmaz vəziyyətlərin profilaktikasının təşkili, vaxtında aşkarlanması, əsas diaqnostik metodların mənimsənilməsi, pediatriyada intensiv terapiya və reanimasiyanın prinsiplərinə yiyələnmək.


Neonatologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

 1. Azərbaycan Respublikasında neonatal xidmətin təşkili. Yenidoğulmuşların bətndənkənar həyata adaptasiyası. – Ölkəmizdə neonatal xidmətin təşkili, perinatal xidmətin regionalizasiya proqramının təhlili, yenidoğulmuşlara tibbi xidmətin xüsusiyyətlərinin mənimsənilməsi.
 2. Yenidoğulmuşlarda immunitetin xüsusiyyətləri, antenatal patologiyaların irsi-genetik aspektləri. – Yenidoğulanlarda immunitetin xüsusiyyətləri, anteenatal patologiyaların erkən diaqnostikası, irsi – genetik patologiyaların skrininqinin aparılması, müasir genetik müayinələrin mənimsənilməsi.
 3. Yenidoğulmuşlarda bətndaxili və qazanılmış infeksiyalar. – Yenidoğulanlarda rast gəlinən infeksion-iltihabi xəstəliklərin etio-patogenezi, kliniki xüsusiyyətləri/, differensial diaqnostikası, tibbi yardımın təşkili və müalicə prinsiplərinin mənimsənilməsi.
 4. Yenidoğulmuşlarda funksional sistemlərin patologiyaları. – yenidoğulma dövründə müxtəlif funksional sistemlər tərəfindən rast gəlinən patoloji halların təhlili, etio-patogenezi, kliniki xüsusiyyətləri/, differensial diaqnostikası, tibbi yardımın təşkili və müalicə prinsiplərinin mənimsənilməsi.
 5. Beynəlxalq Neonatal Reanimasıya Proqramının əsasları. – Yenidoğulanlarda intensiv terapiya və reanimasion yardıma ehtiyac olan halların müzakirəsi, müasir təxirəsalınmaz yardımın prinsiplərinin mənimsənilməsi.


Pediatriya baza ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

 1. Uşaqların inkişafının dəstəklənməsi və izlənməsi üzrə rəhbərlik (İDİR), düzgün qidalanmanın əsasları. Uşaqlıq dövründə inkişafın əhəmiyyəti, inkişaf çətinliklərinin rastgəlmə tezliyi, səbəbləri və qarşısını almaq üçün yanaşmalar, inkişafın dəstəklənməsi və izlənməsiİ üzrə Beynəlxalq Rəhbərliyin nəzəriyyəsi, fəlsəfəsi və strukturu, İDİRin tətbiqi, kodlaması və şərh edilməsi, xüsusi ehtiyacı olan uşaqların hüquqları və aldığı xidmətlər, uşaqlarda inkişaf çətinlikləri zamanı erkən müdaxilənin tətbiqi və təqdimatlar, İDİR istifadəçilərinin çətinlikləri və çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün planları. Uşaqların qidalanmasının Qlobal Strategiyası, ana südü ilə qidalanmanın vacibliyi, südəmər dövrdə qidalanma ilə əlaqədar narahatlıqlar, ana südü ilə əmizdirmənin mexanizmi və qiymətləndirilməsi, ana südü əvəzedicilərinin Marketininin Beynəlxalq kodeksi, uşaqların qarışıq və süni qidalandırılması.
 2. Uşaqlarda hematoloji və qastroenteroloji xəstələrin erkən diaqnostikası və müalicə prinsipləri – Uşaqlarda hematoloji və qastroenteroloji patologiyaların profilaktikası, müalicə-diaqnostik, tibbi yardımın təşkili və aparılması məsələlərin mənimsənilməsi, kliniki və praktiki diaqnostika, müasir müalicə metodlarına yiyələnmək.
 3. Uşaqlarda təxirəsalınmaz vəziyyətlər zamanı müalicənin prinsipləri – Uşaqlarda təxirəsalınmaz tibbi yardımın təşkili prinsipləri, xəstə uşaqlarda xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinin təyini, uşaqlarda müxtəlif mənşəli kəskin bağırsaq infeksiyalarında, meninqoensefalitlər, hipertermik, qıcolma sindromlarıvə hemostazın kəskin pozulmaları zamanı təxirəsalınmaz yardımım prinsipləri.
 4. Pulmonoloji və kardioloji xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsi - Uşaqlarda revmatik qızdırmanın müasir gedişi, kliniki variantları, müalicə və profilaktikası, birləşdirici toxumanın diffuz xəstəlikləri, anadangəlmə və qazanılma ürək qüsurları, kardiomiopatiyalar, erkən diaqnostika və müalicə prinsipləri. Tənəffüsün mexanizmi, ventilyasion tənəffüs çatışmazlığı sindromu (obstruktiv, restriktiv və kombinasiyalı), yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri (faringit, laringit, traxeit), uşaqlarda öskürək sindromu, kəskin bronxit və bronxiolitlər, uşaqlarda komorbit xəstəliklər ( vazomotor və digər mənşəli rinitlər və rinosinusitlər), uşaqlarda bronxial astmanın diaqnostika və müalicəsinə müasir yanaşmalar, kəskin pnevmoniyalar, müxtəlif etiologiyalı pnevmoniyaların differensial diaqnostika və müalicə prinsipləri, plevritlər, tənəffüs üzvlərinin irsi-genetik mənşəli xəstəlikləri.


Qeyd: Pediatriya və neonatologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX