Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Akad. M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası, (2-ci korpus), “LOR hospital” Tibb Mərkəzi

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

LOR üzvlərinin iltihabi xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloq

36

15.09.23-22.09.23

9

2.

Qulağın xəstəlikləri, eşitmənin reabilitasiyası

Həkim-otorinolarinqoloq

60

25.09.23-06.10.23

9

3.

Burun və əlavə ciblərinin xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloq

60

09.10.23-20.10.23

9

4.

LOR üzvlərinin travmaları və təxirəsalınmaz yardım tələb edən xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloq

60

23.10.23-03.11.23

9

5.

LOR üzvlərinin travmaları və təxirəsalınmaz yardım tələb edən xəstəlikləri (Distant: Gəncə və ətraf regionlar

Həkim-otorinolarinqoloq

60

23.10.23-03.11.23

9

6.

Foniatriya

Həkim-otorinolarinqoloq

48

06.11.23-17.11.23

9

7.

LOR üzvlərinin iltihabi xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloq

60

20.11.23-01.12.23

9

8.

Qulağın xəstəlikləri, eşitmənin reabilitasiyası

Həkim-otorinolarinqoloq

60

04.12.23-15.12.23

9

9.

Burun və əlavə ciblərinin xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloq

60

18.12.23-29.12.23

9

10.

Burun və əlavə ciblərinin xəstəlikləri (Distant: Quba və ətraf regionlar

Həkim-otorinolarinqoloq

60

18.12.23-29.12.23

9

11.

LOR üzvlərinin travmaları və təxirəsalınmaz yardım tələb edən xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloq

60

08.01.24-19.01.24

9

12.

Foniatriya

Həkim-otorinolarinqoloq

60

22.01.24-02.02.24

9

13.

LOR üzvlərinin iltihabi xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloq

60

05.02.24-16.02.24

9

14.

LOR üzvlərinin iltihabi xəstəlikləri (Distant: Salyan və ətraf regionlar

Həkim-otorinolarinqoloq

60

05.02.24-16.02.24

9

15.

Qulağın xəstəlikləri, eşitmənin reabilitasiyası

Həkim-otorinolarinqoloq

60

19.02.24-01.03.24

9

16.

Burun və əlavə ciblərinin xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloq

54

04.03.24-15.03.24

9

17.

LOR üzvlərinin travmaları və təxirəsalınmaz yardım tələb edən xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloq

60

25 .03.24-05.04.24

9

18.

Foniatriya

Həkim-otorinolarinqoloq

60

08.04.24-19.04.24

9

19.

LOR üzvlərinin iltihabi xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloq

60

22.04.24-03.05.24

9

20.

Qulağın xəstəlikləri, eşitmənin reabilitasiyası

Həkim-otorinolarinqoloq

54

06.05.24-17.05.24

9

21.

Qulağın xəstəlikləri, eşitmənin reabilitasiyası (Distant: Lənkəran və ətraf regionlar

Həkim-otorinolarinqoloq

54

06.05.24-17.05.24

9

22.

Burun və əlavə ciblərinin xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloq

54

20.05.24-31.05.24

9

23.

LOR üzvlərinin travmaları və təxirəsalınmaz yardım tələb edən xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloq

60

03.06.24-14.06.24

9

24.

Foniatriya

Həkim-otorinolarinqoloq

48

18.06.24-28.06.24

9Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

  1. LOR üzvlərinin iltihabi xəstəlikləri - kəskin və xroniki rinit; əng cibinin kəskin və xroniki iltihabı; xəlbir labirinti, əsas və alın cibinin kəskin və xroniki iltihabı; udlağın kəskin və xroniki iltihabı; anginalar və xroniki tonzillit; qırtlaq, traxeyanın kəskin və xroniki iltihabı; qırtlağın kəskin stenozu; qırtlağın xroniki stenozu; qırtlaq və traxeyanın iltihabı xəstəlikləri; infeksiyon qranulyomlar; kəskin orta otit; xroniki orta otit; mastoidit və petrozit; sekretor orta otit; eşitmə borusunun kəskin katarı; xroniki salpingit; yuxarı tənəffüs yolları və qulağın iltihabi xəstəlikləri zamanı fizioterapiya.
  2. Qulağın xəstəlikləri, eşitmənin reabilitasiyası - xarici qulağın xəstəlikləri; kəskin orta otit; xroniki orta otit;mastoidit və petrozit; sekretor orta otit; adheziv orta otit; eşitmə borusunun kəskin katarı; xroniki salpingit; otoskleroz; sensonevral ağıreşitmə; Menyer xəstəliyi; VIII cüt kəllə-baş beyin sinirlərinin nevrinoması; eşitmə analizatorunun müayinə metodları (akumetriya, tonal astana audiometriyası, astanaüstü audiometrik testlər, impedansometriya, danışıq audiometriyası, otoakustik emissiya, BERA); eşitmə üzvü xəstəliklərində vestibulometriya; eşitmənin reabilitasiya məsələləri; orta qulağın xəstəlikləri zamanı eşitmənin bərpaedici əməliyyatları; koxlear implantasiya.
  3. Burun və əlavə ciblərinin xəstəlikləri - kəskin və xroniki rinitlər, əng cibinin kəskin iltihabı; kəskin etmoidit; kəskin frontit; kəskin sfenoidit; əng cibinin xroniki iltihabı; xroniki etmoidit; xroniki frontit; xroniki sfenoidit; rinogen orbital və kəllədaxili ağırlaşmalar.
  4. LOR üzvlərinin travmaları və təxirəsalınmaz yardım tələb edən xəstəlikləri - xarici qulağın zədələnmələri; orta və daxili qulağın zədələnmələri; otogen kəlləxarici və kəllədaxili ağırlaşmalar; burun travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; burun əlavə ciblərinin travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; burun qanaxması; rinogen göz yuvası ağırlaşmaları; rinogen kəllədaxili ağırlaşmalar; udlağın travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; udlağın fleqmanoz xəstəlikləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; anginalar və agirlaşmaları; qırtlaq,traxeya, yemək borusunun travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; qırtlağın və traxeyanın kəskin xəstəlikləri və ağırlaşmaları; qırtlaq ödemi; təxirəsalınmaz yardım; qırtlağın parez və iflicləri; qırtlağın kəskin stenozu; qırtlağın xroniki stenozu;traxeostomiya.
  5. Foniatriya - səsin akustik parametrləri; səsin akustik analizi; səsin subyektiv qiymətləndirilməsi; səs terapiyası prinsipləri; səs terapiyası texnikaları; dolayı (yardımçı) səs terapiyası metodları; həqiqi səs terapiyası metodları; funksional disfoniyalar; orqanik disfoniyalar; səsin funksional reabilitasiyası; səsin gigiyenası; foniatriyada fizio-və aerozolterapiya; səs professionallarının dispanser müşahidəsi.


Qeyd: Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX