Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: akad. Z. Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi, 6-cı mkr., Cavadxan küçəsi, m32/15, Tel.: 569-09-38

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Gözün optik sistemi və onun hərəki aparatının xəstəlikləri.

Həkim-oftalmoloq

36

15.09.23-22.09.23

15

2.

Gözün əlavə apparatının, buynuz qişa və skleranın xəstəlikləri.

Həkim-oftalmoloq

60

25.09.23-06.10.23

15

3.

Damarlı qişanın, büllurun və şüşəvarı cismin xəstəlikləri.

Həkim-oftalmoloq

60

09.10.23-20.10.23

15

4.

Torlu qişanın və görmə sinirinin xəstəlikləri. Qlaukoma və oftalmohipertenziya.

Həkim-oftalmoloq

60

23.10.23-03.11.23

15

5.

Orbitanın xəstəlikləri. Göz almasının və onun əlavə apparatının zədələri və yanıqları.

Həkim-oftalmoloq

48

06.11.23-17.11.23

15

6.

Gözün optik sistemi və onun hərəki aparatının xəstəlikləri

Həkim-oftalmoloq

60

20.11.23-01.12.23

15

7.

Gözün əlavə apparatının, buynuz qişa və skleranın xəstəlikləri

Həkim-oftalmoloq

60

04.12.23-15.12.23

15

8.

Damarlı qişanın, büllurun və şüşəvarı cismin xəstəlikləri.

Həkim-oftalmoloq

60

18.12.23-29.12.23

15

9.

Torlu qişanın və görmə sinirinin xəstəlikləri. Qlaukoma və oftalmohipertenziya.

Həkim-oftalmoloq

60

08.01.24-19.01.24

15

10.

Orbitanın xəstəlikləri. Göz almasının və onun əlavə aparatının zədələri və yanıqları.

Həkim-oftalmoloq

60

22.01.24-02.02.24

15

11.

Gözün optik sistemi və onun hərəki aparatının xəstəlikləri

Həkim-oftalmoloq

60

05.02.24-16.02.24

15

12.

Gözün əlavə apparatının, buynuz qişa və skleranın xəstəlikləri

Həkim-oftalmoloq

60

19.02.24-01.03.24

15

13.

Damarlı qişanın, büllurun və şüşəvarı cismin xəstəlikləri.

Həkim-oftalmoloq

54

04.03.24-15.03.24

15

14.

Torlu qişanın və görmə sinirinin xəstəlikləri. Qlaukoma və oftalmohipertenziya.

Həkim-oftalmoloq

60

25.03.24-05.04.24

15

15.

Orbitanın xəstəlikləri. Göz almasının və onun əlavə aparatının zədələri və yanıqları.

Həkim-oftalmoloq

60

08.04.24-19.04.24

15

16.

Gözün optik sistemi və onun hərəki aparatının xəstəlikləri

Həkim-oftalmoloq

60

22.04.24-03.05.24

15

17.

Gözün əlavə aparatının, buynuz qişa və skleranın xəstəlikləri

Həkim-oftalmoloq

54

06.05.24-17.05.24

15

18.

Damarlı qişanın, büllurun və şüşəvarı cismin xəstəlikləri.

Həkim-oftalmoloq

54

20.05.24-31.05.24

15

19.

Torlu qişanın və görmə sinirinin xəstəlikləri. Qlaukoma və oftalmohipertenziya.

Həkim-oftalmoloq

60

03.06.24-14.06.24

15

20.

Orbitanın xəstəlikləri. Göz almasının və onun əlavə aparatının zədələri və yanıqları.

Həkim-oftalmoloq

48

18.06.24-28.06.24

15Oftalmologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

  1. Gözün optik sistemi və onun hərəki apparatının xəstəlikləri - Gözün refraksiyası və akkomodasiyası, refraksiya anomaliyalarının eynək və lazer ilə korreksiyası, avtorefraktometriya və onun interpretasiyası, gözün kliniki refraksiyasının növləri, emmetropiya və ametropiyaların klinikası. Müştərək və paralitik çəpgözlüyün erkən diaqnostikasi və müalicəsi - çəpgözlüyün ümumi xarakteristikası və kliniki klassifikasiyası, müştərək çəpgözlüyün klinikası və müalicəsi, alternik çəpgözlük, akkomodasion çəpgözlük, paralitik çəpgözlük.
  2. Gözün əlavə apparatının, buynuz qişa və skleranın xəstəlikləri - Göz qapaqlarının xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi - göz qapaqlarının anadangəlmə anomaliyaları və qazanılmaxəstəlikləri: klinika, xarici baxiş, yandan işıqlandırma, biomikroskopiya, differensial diaqnostika və müalicə. Göz qapaqlarının iltihabi xəstəlikləri. Gözyaşı apparatının xəstəliklərinin diaqnostika üsulları və cərrahiyyə müalicəsi. Konyunktivanın iltihabı və allergik xəstəlikləri müasir diaqnostika və müalicəsi. Skleranın xəstəlikləri klinika, diaqnostika və müalicəsi.
  3. Damarlı qişanın, büllurun və şüşəvarı cismin xəstəlikləri - Buynuz qişa və skleranın xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsi. Büllurun anatomiya və fiziologiyası. Kataraktanın müalicəsinin cərrahi üsulları-büllurun xəstəliklərinin klassifikasiyası, kataraktaların kliniki şəkli, katarakta qlaukoma ilə birgə olduqda müalicə növünün seçilməsi, anadangəlmə katarakta, gözdaxili korreksiyaya nisbi və mütləq göstəriş və əksgöstəriş, kataraktanın müasir mikrocərrahiyyə müalicəsi. Şüşəvari cismin xəstəlikləri.
  4. Torlu qişanın və görmə sinirinin xəstəlikləri. Qlaukoma və oftalmohipertenziya - Torlu qişanın damar xəstəliklərinin müasir diaqnostika və müalicəsi - torlu qişanın damar xəstəliklərinin təsnifatı. Torlu qişanın irsi və senil distrofiyaları: Torlu qişanın qopması: Diabetik retinopatiyanın müasir diaqnostika üsulları və müalicəsi,Yaşla bağlı makulodistrofiyanın müasir diaqnostika üsulları və müalicəsi. Torlu qışanın iltihab xəstəliklərinın klinika, diaqnostika və müalicəsi. Görmə siniri xəstəliklərinin klinika, diaqnostikası və müalicəsi. Ön və arxa işemik neyropatiyalar. Qlaukomanın müasir diaqnostikasının aspektləri və cərrahi müalicə üsulları -gözdaxili təzyiqin təyini faktorları, həqiqi gözdaxili təzyiqin normativləri, tonometriya.
  5. Orbitanın xəstəlikləri. Göz almasının və onun əlavə apparatının zədələri və yanıqları - Endokrin oftalmopatiya klinika, diaqnostika və müalicə. Orbitanın kəskin və xroniki iltihab xəstəlikləri. Orbitanın damar xəstəlikləri - epidemiologiya, təsnifatı, etiologiya, patogenez, klinika, differensial diaqnostika: biomikroskopiya, oftalmoskopiya, KT və müalicə. Göz almasının və onun əlavə apparatının zədələri: müasir diaqnostika usulları və müalicəsi. Göz almasının və onun əlavə apparatının yenitorəmələri: klinika, differensial diaqnostika və mualicəsi.


Qeyd: Oftalmologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX