Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Akademik M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası (1-ci korpus); Tel.: 431-30-60
Müzəffər Həsənov küç. 35, Tel.: 431-40-33

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Böyrəklərin birincili xəstəlikləri

Həkim-nefroloq, həkim-anestezioloq -reanimatoloq, ailə-həkimi, həkim terapevt, həkim-endokrinoloq, həkim-kardioloq, həkim-allerqoloq, həkim-uroloq

36

15.09.23-22.09.23

9

2.

Böyrəklərin ikincili xəstəlikləri

Həkim-nefroloq, , həkim-anestezioloq -reanimatoloq, ailə-həkimi, həkim terapevt, həkim-endokrinoloq, həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-revmatoloq

60

25.09.23-06.10.23

9

3.

Damar nefropatiyalar.Endokrin xəstəliklər və hamiləlik nefropatiyasi zamanı böyrəklərin zədələnməsi.

Həkim-nefroloq, həkim-anestezioloq -reanimatoloq, ailə- həkimi, həkim terapevt, həkim-endokrinoloq, mama-ginekoloq, həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-revmatoloq, həkim-uroloq

60

09.10.23-20.10.23

9

4.

Mübadilə və paraproteinemik nefropatiyalar

Həkim nefroloq, , həkim-anestezioloq -reanimatoloq, həkim terapevt, Həkim-uroloq, ailə-həkimi, həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-endokrinoloq, həkim-revmatoloq, həkim-ftiziatr, həkim-onkoloq

60

23.10.23-03.11.23

9

5.

Böyrəklərin xroniki xəstəlikləri

Həkim nefroloq, həkim-anestezioloq -reanimatoloq, həkim terapevt, həkim-uroloq, ailə həkimi, həkim-, həkim-hematoloq, həkim-endokrinoloq, həkim-revmatoloq, mama-ginekoloq,, həkim-qastroenteroloq

48

06.11.23-17.11.23

9

6.

Böyrəklərin birincili xəstəlikləri

Həkim-nefroloq, , həkim-anestezioloq -reanimatoloq, ailə-həkimi, həkim terapevt, həkim-endokrinoloq, həkim-kardioloq, həkim-allerqoloq, həkim-uroloq

60

20.11.23-01.12.23

9

7.

Böyrəklərin ikincili xəstəlikləri

Həkim-nefroloq, həkim-anestezioloq -reanimatoloq, ailə- həkimi, həkim terapevt, həkim-endokrinoloq, həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-revmatoloq

60

04.12.23-15.12.23

9

8.

Damar nefropatiyalar.Endokrin xəstəliklər və hamiləlik nefropatiyasi zamanı böyrəklərin zədələnməsi.

Həkim-nefroloq , həkim-anestezioloq -reanimatoloq, ailə-həkimi, həkim terapevt, həkim-endokrinoloq, həkim mama-ginekoloq, həkim- kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-revmatoloq, həkim-uroloq

60

18.12.23- 29.12.23

9

9.

Mübadilə və paraproteinemik nefropatiyalar

Həkim nefroloq, həkim-anestezioloq -reanimatoloq, həkim terapevt, həkim-uroloq, ailə həkimi, həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-endokrinoloq, həkim-revmatoloq, həkim-ftiziatr, həkim-onkoloq

60

08.01.24-19.01.24

9

10.

Böyrəklərin xroniki xəstəlikləri

Həkim nefroloq, , həkim-anestezioloq -reanimatoloq, həkim terapevt, həkim-uroloq,ailə-həkimlər,həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-endokrinoloq, həkim-revmatoloq, mama-ginekoloq, həkim-qastroenteroloq

60

22.01.24-02.02.24

9

11.

Böyrəklərin birincili xəstəlikləri

Həkim-nefroloq, , həkim-anestezioloq -reanimatoloq, ailə-həkimlər, həkim terapevt, həkim-endokrinoloq, həkim-kardioloq, həkim-allerqoloq, həkim-uroloq

60

05.02.24-16.02.24

9

12.

Böyrəklərin ikincili xəstəlikləri

Həkim-nefroloq, , həkim-anestezioloq -reanimatoloq, ailə-həkimi, həkim terapevt, həkim-endokrinoloq, həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-revmatoloq

60

19.02.24-01.03.24

9

13.

Damar nefropatiyalar.Endokrin xəstəliklər və hamiləlik nefropatiyasi zamanı böyrəklərin zədələnməsi

Həkim-nefroloq, həkim-anestezioloq -reanimatoloq, ailə- həkimi, həkim terapevt, həkim-endokrinoloq, mama-ginekoloq, həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-revmatoloq, həkim-uroloq

54

04.03.24-15.03.24

9

14.

Mübadilə və paraproteinemik nefropatiyalar

Həkim nefroloq, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, həkim terapevt, Həkim-uroloq, ailə həkimi, həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-endokrinoloq, həkim-revmatoloq, həkim-ftiziatr, həkim-onkoloq

60

25.03.24-05.04.24

9

15.

Böyrəklərin xroniki xəstəlikləri

Həkim nefroloq, həkim-anestezioloq -reanimatoloq, həkim terapevt, həkim-uroloq, ailə həkimi, həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-endokrinoloq, həkim-revmatoloq, mama-ginekoloq, həkim-qastroenteroloq

60

08.04.24-19.04.24

9

16.

Böyrəklərin birincili xəstəlikləri

Həkim-nefroloq, , həkim-anestezioloq -reanimatoloq, ailə-həkimi, həkim terapevt, həkim-endokrinoloq, həkim-kardioloq, həkim-allerqoloq, həkim-uroloq

60

22.04.24-03.05.24

9

17.

Böyrəklərin ikincili xəstəlikləri

Həkim-nefroloq, həkim-anestezioloq -reanimatoloq, ailə- həkimi, həkim terapevt, həkim-endokrinoloq, həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-revmatoloq

54

06.05.24-17.05.24

9

18.

Damar nefropatiyalar.Endokrin xəstəliklər və hamiləlik nefropatiyasi zamanı böyrəklərin zədələnməsi

Həkim-nefroloq, , həkim-anestezioloq -reanimatoloq, ailə-həkimi, həkim terapevt, həkim-endokrinoloq, mama-ginekoloq, həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-revmatoloq, həkim-uroloq

54

20.05.24-31.05.24

9

19.

Mübadilə və paraproteinemik nefropatiyalar

Həkim nefroloq, həkim-anestezioloq -reanimatoloq, həkim terapevt, həkim-uroloq, ailə həkimi, həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-endokrinoloq, həkim-revmatoloq, həkim-ftiziatr, həkim-onkoloq

60

03.06.24-14.06.24

9

20.

Böyrəklərin xroniki xəstəlikləri

Həkim nefroloq, , həkim-anestezioloq -reanimatoloq, həkim terapevt, həkim-uroloq, ailə həkimi, həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-endokrinoloq, həkim-revmatoloq, mama-ginekoloq, həkim-qastroenteroloq

48

18.06.24-28.06.24

9

21.

Böyrəklərin xroniki xəstəlikləri

Distant: Gəncə səhiyyə idarəsi və ətraf regionlar

Həkim nefroloq, həkim-anestezioloq -reanimatoloq, həkim terapevt, həkim-uroloq, ailə həkimi, həkim-kardioloq, həkim-hematoloq, həkim-endokrinoloq, həkim-revmatoloq, mama-ginekoloq, həkim-qastroenteroloq

48

18.06.24-28.06.24

9Nefrologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

  1. Böyrəklərin birincili xəstəlikləri - Nefrotik sindrom, nefritik sindrom, arterial hipertenziya sindromu. Qlomerulonefritlər: kəskin poststreptokokk və xroniki qlomerulonefrit: mezangioproliferativ qlomerulonefrit, mezangiokapilyar qlomerulonefrit, membranoz qlomerulonefrit, igA- nefropatiya, yarım kəskin qlomerulonefrit, tez progresivləşən qlomerulonefrit, igM - nefropatiya, minimal dəyişiklərlə gedən qlomerulonefrit., fokal-seqmentar qlomerulonefrit, kəskin və xroniki interstesial nefrit, kəskin və xroniki pielonefrit.
  2. Böyrəklərin ikincili xəstəlikləri - Sistem vaskulit zamanı böyrəklərin zədələnməsi: Vegener qranulematoz, Şeynleyn-Qenoz purpurası, sklerodermiya, Qudpascer sindromu, hemorragik vaskulit, düyünlü periarteriit , qırmızı qurd eşənəyi nefrit - lyupus nefrit, infeksion endokardit, birləşdirici toxumanın diffuz xəstəlikləri və sistem vaskulitlər zamanı böyrəklərin zədələnməsi, antifosfolipid sindrom, hemilitiko-uremik sindrom (HUS), trombotik mikroangiopatiya, trombotik trombositopenik purpura, atipik hemolitik uramik sindron (HUS-D), krioqlobulinemik qlomerulonefrit.
  3. Damar nefropatiyalar.Endokrin xəstəliklər və hamiləlik nefropatiyasi zamanı böyrəklərin zədələnməsi-Vazorenal nefropatiya, hipertenziv nefropatiya, diabetik nefropatiya, böyrəklərin işenik xəstəlikləri, hamiləlik mefropatiya, preeklampsiya, HELLP-sindrom, hestasion pielonefrit: kəskin və xroniki, hamilələrin kəskin piy hepatozu.
  4. Mübadilə və paraproteinemik nefropatiyalar - Böyrək amiloidozu, böyrəkdaşı xəstəliyi, uratlı nefropatiya, oksalat nefropatiya, böyrəklərin kistoz xəstəlikləri, medulyar, süngərəbənzər kistoz xəstəliyi. Böyrəklərin polikistoz xəstəliyi. Böyrək damarların anomaliyası - sayı, vəziyyəti, strukturası. Podaqrik nefropatiya, alkoqoll nefropatiya, böyrək şişi xəstəliyi. Böyrək vərəmi.
  5. Böyrəklərin xroniki xəstəlikləri - Kəskin böyrək çatışmazlığı, xroniki böyrək çatışmazlığı, kəskin böyrək zədələnməsi - risk faktorları, hemodializ, böyrəklərin transplantasiyası, peritoneal dializ, nefroproteksiya.


Qeyd: Nefrologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX