Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəhəri Sabunçu Tibb Mərkəzi, tel.: 450-14-51

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Kliniki kardiologiyanın nəzəri əsasları və müayinə metodları

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, ailə həkimi

36

15.09.23-22.09.23

12

2.

Ateroskleroz və ürəyin işemik xəstəliyi

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

60

25.09.23-06.10.23

12

3.

Arterial hipertenziya. Aortanın xəstəlikləri. Aritmologiya.

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

60

09.10.23-20.10.23

12

4.

Ürəyin qapaq və qeyri koronarogen xəstəlikləri. İnfeksion endokardit. Perikarditlər.

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

60

23.10.23-03.11.23

12

5.

Ürək çatışmazlığı. Xroniki ağ ciyər ürəyi. Hamiləlik və ürək xəstəlikləri

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

48

06.11.23-17.11.23

12

6.

Kliniki kardiologiyanın nəzəri əsasları və müayinə metodları

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, ailə həkimi

60

20.11.23-01.12.23

12

7.

Ateroskleroz və ürəyin işemik xəstəliyi

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

60

04.12.23-15.12.23

12

8.

Arterial hipertenziya. Aortanın xəstəlikləri. Aritmologiya.

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

60

18.12.23-29.12.23

12

9.

Ürəyin qapaq və qeyri koronarogen xəstəlikləri. İnfeksion endokardit. Perikarditlər.

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

60

08.01.24-19.01.24

12

10.

Ürək çatışmazlığı. Xroniki ağ ciyər ürəyi. Hamiləlik və ürək xəstəlikləri

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

60

22.01.24-02.02.24

12

11.

Kliniki kardiologiyanın nəzəri əsasları və müayinə metodları

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, ailə həkimi

60

05.02.24-16.02.24

12

12.

Ateroskleroz və ürəyin işemik xəstəliyi

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

60

19.02.24-01.03.24

12

13.

Arterial hipertenziya. Aortanın xəstəlikləri. Aritmologiya.

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

54

04.03.24-15.03.24

12

14.

Ürəyin qapaq və qeyri koronarogen xəstəlikləri. İnfeksion endokardit. Perikarditlər.

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

60

25.03.24-05.04.24

12

15.

Ürək çatışmazlığı. Xroniki ağ ciyər ürəyi. Hamiləlik və ürək xəstəlikləri

həkim-kardioloq, ixtisas üzrə şöbə müdirləri, ailə həkimi

60

08.04.24-19.04.24

12

16.

Kliniki kardiologiyanın nəzəri əsasları və müayinə metodları

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, ailə həkimi

60

22.04.24-03.05.24

12

17.

Ateroskleroz və ürəyin işemik xəstəliyi

həkim-kardioloq,həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

54

06.05.24-17.05.24

12

18.

Arterial hipertenziya. Aortanın xəstəlikləri. Aritmologiya.

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, ailə həkimi

54

20.05.24-31.05.24

12

19.

Ürəyin qapaq və qeyri koronarogen xəstəlikləri. İnfeksion endokardit. Perikarditlər.

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

60

03.06.24-14.06.24

12

20.

Ürək çatışmazlığı. Xroniki ağ ciyər ürəyi. Hamiləlik və ürək xəstəlikləri

həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim, ailə həkimi

48

18.06.24-28.06.24

12Kardiologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

  1. Kliniki kardiologiyanın nəzəri əsasları və müayinə metodları: ürəyin strukturu və funksiyaları, kardiologiyada müasir müayinə üsulları, kardiologiyada laborator müayinələr, qenetik müayinələr, elektokardioqrafiya, exokardioqrafiangioqrafiya.
  2. Ateroskleroz və ürəyin işemik xəstəliyi: ateroskleroz, aterosklerozun risk faktorları, ateroskerozun kliniki təzahürləri, hipolipidemik preparatlar, ürəyin işemik xəstəliyi, stenokardiya, kəskin koronar sindrom, miokard infarktı, miokard infarktının fəsadları.
  3. Arterial hipertenziya. Aortanın xəstəlikləri. Aritmologiya: arterial hipertenziyalar, essensial hipertenziya, simptomatik hipertenziyalar, aortanın xəstəlikləri və periferik damar xəstəliklər, elektrokardioqrafiya, aritmiyalar, blokadalar.
  4. Ürəyin qapaq və qeyri koronarogen xəstəlikləri. İnfeksion endokardit. Perikarditlər: mitral qüsurlar, aortal qüsurlar, trikuspidal qüsurlar, kardiomiopatiyalar, miokarditlər, bakterial endokardit, perikarditlər.
  5. Ürək çatışmazlığı. Xroniki ağ ciyər ürəyi. Hamiləlik və ürək xəstəlikləri: kəskin və xroniki ürək çatışmazlığı, xroniki ağ ciyər ürəyi, ağ ciyərarteriyasının tromboemboliyası, hamiləlik zamanı arterial hipertenziyalar, revmatizm, qüsurlar, kardiomiopatiyalar, ürəyin işemik xəstəliyi.


Qeyd: Kardiologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX