Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Akad. M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası (2-ci korpus), Tel.: 431-30-60

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Anemiyalar: qanyaranma prosesinin pozğunluğundan yaranan anemiya. Hemolitik anemiyalar.

Həkim-hematoloq, həkim terapevt, həkim-pediatr, həkim-genetik, həkim neonatoloq, həkim-endokrinoloq

36

15.09.23-22.09.23

6

2.

Hemorragik diatezlər: trombositopeniyalar, trombositopatiyalar. Hemostaz sistemi.

Həkim-hematoloq, həkim-cərrah, həkim terapevt, həkim-mama-ginekoloq, həkim-otorinolarinqoloq

60

25.09.23-06.10.23

6

3.

Hemoblastozlar: kəskin leykozlar, xroniki leykozlar.

Həkim-hematoloq, həkim terapevt, həkim-pediatr, həkim-genetik, həkim neonatoloq, həkim-otorinolarinqoloq

60

09.10.23-20.10.23

6

4.

Transfuziologiya: transfuzion mühitlər, qan preparatları, onların hazırlanması və tibbdə tətbiqi.

Həkim-hematoloq, transfuzioloq (qan bankında işləyən həkimlər), həkim-cərrah, həkim-allerqoloq, həkim endokrinoloq, həkim-qastroenteroloq

60

23.10.23-03.11.23

6

5.

İrsi qan xəstəlikləri.

Həkim-hematoloq, həkim terapevt, həkim-pediatr, həkim-genetik, həkim neonatoloq

48

06.11.23-17.11.23

6

6.

Anemiyalar: qanyaranma prosesinin pozğunluğundan yaranan anemiya. Hemolitik anemiyalar.

Həkim-hematoloq, həkim terapevt, həkim-pediatr, həkim-genetik, həkim-neonatoloq, həkim-endokrinoloq

60

20.11.23-01.12.23

6

7.

Hemorragik diatezlər: trombositopeniyalar, trombositopatiyalar. Hemostaz sistemi.

Həkim-hematoloq,

həkim-cərrah, həkim terapevt, həkim-mama-ginekoloq, həkim-otorinolarinqoloq

60

04.12.23-15.12.23

6

8.

Hemoblastozlar: kəskin leykozlar, xroniki leykozlar.

Həkim-hematoloq, həkim terapevt, həkim-pediatr, həkim-genetik, həkim neonatoloq, həkim-otorinolarinqoloq

60

18.12.23-29.12.23

6

9.

Transfuziologiya: transfuzion mühitlər, qan preparatları, onların hazırlanması və tibbdə tətbiqi.

Həkim-hematoloq, transfuzioloq (qan bankında işləyən həkimlər), həkim-cərrah, həkim-allerqoloq, həkim endokrinoloq, həkim-qastroenteroloq

60

08.01.24-19.01.24

6

10.

İrsi qan xəstəlikləri.

Həkim-hematoloq, həkim terapevt, həkim-pediatr, həkim-genetik, həkim neonatoloq

60

22.01.24-02.02.24

6

11.

Anemiyalar: qanyaranma prosesinin pozğunluğundan yaranan anemiya. Hemolitik anemiyalar.

Həkim-hematoloq, həkim terapevt, həkim-pediatr, həkim-genetik, həkim-neonatoloq, həkim-endokrinoloq

60

05.02.24-16.02.24

6

12.

Hemorragik diatezlər: trombositopeniyalar, trombositopatiyalar. Hemostaz sistemi.

Həkim-hematoloq, həkim-cərrah, həkim terapevt, həkim-mama-ginekoloq, həkim-otorinolarinqoloq

60

19.02.24-01.03.24

6

13.

Hemoblastozlar: kəskin leykozlar, xroniki leykozlar.

Həkim-hematoloq, həkim terapevt, həkim-pediatr, həkim-genetik, həkim neonatoloq, həkim-otorinolarinqoloq

54

04.03.24-15.03.24

6

14.

Transfuziologiya: transfuzion mühitlər, qan preparatları, onların hazırlanması və tibbdə tətbiqi.

Həkim-hematoloq, transfuzioloq (qan bankında işləyən həkimlər), həkim-cərrah, həkim-allerqoloq, həkim endokrinoloq, həkim-qastroenteroloq

60

25.03.24-05.04.24

6

15.

İrsi qan xəstəlikləri.

Həkim-hematoloq, həkim terapevt, həkim-pediatr, həkim-genetik, həkim neonatoloq

60

08.04.24-19.04.24

6

16.

Anemiyalar: qanyaranma prosesinin pozğunluğundan yaranan anemiya. Hemolitik anemiyalar.

Həkim-hematoloq, həkim terapevt, həkim-pediatr, həkim-genetik, həkim-neonatoloq, həkim-endokrinoloq

60

22.04.24-03.05.24

6

17.

Hemorragik diatezlər: trombositopeniyalar, trombositopatiyalar. Hemostaz sistemi.

Həkim-hematoloq,

həkim-cərrah, həkim terapevt, həkim-mama-ginekoloq, həkim-otorinolarinqoloq

54

06.05.24-17.05.24

6

18.

Hemoblastozlar: kəskin leykozlar, xroniki leykozlar.

Həkim-hematoloq, həkim terapevt, həkim-pediatr, həkim-genetik, həkim neonatoloq, həkim-otorinolarinqoloq

54

20.05.24-31.05.24

6

19.

Transfuziologiya: transfuzion mühitlər, qan preparatları, onların hazırlanması və tibbdə tətbiqi.

Həkim-hematoloq, transfuzioloq (qan bankında işləyən həkimlər), həkim- cərrah, Həkim-allerqoloq, həkim endokrinoloq, həkim-qastroenteroloq

60

03.06.24-14.06.24

6

20.

İrsi qan xəstəlikləri.

Həkim-hematoloq, həkim terapevt, həkim-pediatr, həkim-genetik, həkim neonatoloq

48

18.06.24-28.06.24

6Hematologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

  1. Anemiyalar: Qanyaranma prosesinin pozğunluğundan yaranan anemiya. Hemolitik anemiyalar. - Anemiyaların təsnifatı. Anemiyaların differensial diaqnostikası. Dəmirdefisitli anemiya. Dəmirdefisitli anemiyalı xəstələrin laborator müayinələri. Periferik qanın müayinəsi: eritrosit, leykosit və trombositlər, morfologiya, fiziologiya və s. normativlər. Qlükoza6 fosfatdehidrogenaza defisitli anemiya. Aplastik anemiyalar. Hemolitik anemiya, irsi, qazanılmış.
  2. Hemorragik diatezlər: trombositopeniyalar, trombositopatiyalar. Hemostaz sistemi. - hemorragik diatezlərin differensial diaqnostikası; Hemostaz sisteminin fiziologiyası və patologiyası; koaquloqrammanın təhlili; laboratoriya işi;. Trombositlər və onların hemostaz sistemində rolu; Trombositlərin funksiyası: adgeziya ,aqreqasiya; Trombositopenik purpura, Verlqof xəstəliyi;
  3. Hemoblastozlar: kəskin leykozlar, xroniki leykozlar. - Leykozlar (Etiologiya və Patogenez); Kəskin leykozlar (Etiologiya və Patogenez); Limfomalar; Kəskin leykoz-limfoblast variant; Leykemoid reaksiyalar (reaktiv eritrositoz ); Kəskin leykoz-qeyri limfoblast variantlar, müalicə prinsipləri; Kəskin və xroniki leykozların differensial diaqnostikası; Mielodisplastik sindrom subleykemik mieloz, müalicə prinsipləri
  4. Transfuziologiya: transfuzion mühitlər, qan preparatları, onların hazırlanması və tibbdə tətbiqi. - Qan sistemi patologiyası olan xəstələrin müalicə metodları ; Hematoloji xəstələrin müalicəsində transfuzion terapiya ; Transfuzion terapiyanın metodu və texnikası, növləri, fəsadları ; Qanəvəzedicilər. Xarakteristikası və müasir vəziyyətin problemi; Plazmaferez, ozonoterapiya, göstərişlər və əks göstərişlər; kliniki transfuziologiya; patogenetik prinsip üzrə transfuzion terapiyaya göstəriş. Qan xidmətinin təşkili. Qan preparatları və komponentləri. Müasir qanəvəzediciləri. Ekstrakorporal hemokorreksiyalar, klassifikasiyası, istifadə üsulları.
  5. İrsi qan xəstəlikləri. - İrsi qan xəstəlikləri haqqında anlayış; Hemofiliya A və B; digər irsi kaoqolopatiyalar; hemoqlobinopatiyalar; Talassemiya; Fankoni sindromu; Qlükoza 6 fosfatdehidrogenaza defisitli anemiya; Homoziqot və hetereziqot β -talassemiyalar; xəstəliyin gedişinin kliniki xüsusiyyətləri; α-talassemiya və digər hemoqlobinopatiyalar; mikrosferositoz (Minkovski -Şoffar) anemiyası; Trombositopatiyalar. Bernara-Sulye və Qlansman sindromu; Villebrand xəstəliyi.


Qeyd: Hematologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX