Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Akademik M.Mirqasımov adına Respublika Klinik xəstəxanası (2-ci korpus). Tel.: 431-58-54
Müzəffər Həsənov küç. 35, Tel.: 565-04-28

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Parodontit

Həkim-stomatoloq

36

15.09.23-22.09.23

30

2.

Uşaqlarda diş fissurlarının möhürləndirilməsi və fissur kariyesin müalicəsi

Həkim-uşaq-stomatoloq, Həkim-stomatoloq

36

15.09.23-22.09.23

10

3.

Karies və qeyri-kariyes xəstəlikləri

(2011-ci ildən sonra bitirən rezidenturayaya qəbul olunmayan həkimlər üçün nəzərdə tutulub).

Həkim-stomatoloq (Baza)

60

25.09.23-06.10.23

30

4.

Stomatoloji materialşunaslığın əsasları

Həkim-ortopedik-stomatoloq, həkim-stomatoloq

60

25.09.23-06.10.23

5

5.

Endodontiyanın əsasları

Həkim-stomatoloq

60

09.10.23-20.10.23

30

6.

Endodontiyanın əsasları

Distant: Salyan MRX və ətraf regionlar

Həkim-stomatoloq

60

09.10.23-20.10.23

15

7.

Ortopedik stomatologiya

Həkim-stomatoloq

60

23.10.23-03.11.23

30

8.

Parodont xəstəliklərinin dəstəkləyici müalicəsi

Həkim-parodontoloq, həkim-stomatoloq

60

23.10.23-03.11.23

5

9.

Ağız boşluğu selikli qişa bulyoz xəstəlikləri

(2011-ci ildən sonra bitirən rezidenturayaya qəbul olunmayan həkimlər üçün nəzərdə tutulub).

Həkim-stomatoloq baza

48

06.11.23-17.11.23

30

10.

Direkt estetik restovrasiyalar

Həkim-restorativ stomatoloq, həkim-stomatoloq

48

06.11.23-17.11.23

5

11.

Ağız boşluğu selikli qişa xəstəlikləri

Həkim-stomatoloq

60

20.11.23-01.12.23

30

12.

Üz-çənə nahiyyəsinin iltihabi xəstəlikləri

Üz-çənə cərrahı

60

20.11.23-01.12.23

5

13.

Restovrativ stomatologiya

Həkim-stomatoloq

60

04.12.23-15.12.23

30

14.

Erqonomikanın əsasları: operativ mikroskopun endodontiyada istifadəsi

Həkim-endodont-stomatoloq, həkim-stomatoloq

60

04.12.23-15.12.23

5

15.

Parodontit

Həkim-stomatoloq

60

18.12.23-29.12.23

30

16.

Parodontit

Distant: Lənkəran MRX və ətraf regionlar

Həkim-stomatoloq

60

18.12.23-29.12.23

15

17.

Pulpit

(2011-ci ildən sonra bitirən rezidenturayaya qəbul olunmayan həkimlər üçün nəzərdə tutulub).

Həkim-stomatoloq (Baza)

60

08.01.24-19.01.24

30

18.

Adgeziv stomatologiya

Həkim-ortopedik-stomatoloq, həkim-stomatoloq

60

08.01.24-19.01.24

5

19.

Endodontiyanın əsasları

Həkim-stomatoloq

60

22.01.24-02.02.24

30

20.

Peri-implant xəstəliklər və patologiyalar

Həkim-parodontoloq, həkim-stomatoloq

60

22.01.24-02.02.24

5

21.

Ortopedik stomatologiya

Həkim-stomatoloq

60

05.02.24-16.02.24

30

22.

Klinik mikrorestovrasiyalar

Həkim-restorativ stomatoloq

Həkim-stomatoloq

60

05.02.24-16.02.24

5

23.

Ağız boşluğu selikli qişa xəstəlikləri

Həkim-stomatoloq

60

19.02.24-01.03.24

30

24.

Ağız boşluğu selikli qişa xəstəlikləri

Distant: Gəncə Səhiyyə İdrarəsi və ətraf regionlar

Həkim-stomatoloq

60

19.02.24-01.03.24

15

25.

Periodontit

(2011-ci ildən sonra bitirən rezidenturayaya qəbul olunmayan həkimlər üçün nəzərdə tutulub).

Həkim-stomatoloq (Baza)

54

04.03.24-15.03.24

30

26.

Uşaqlarda ağız boşluğu selikli qişa xəstəlikləri

Həkim-uşaq-stomatoloq, həkim-stomatoloq

54

04.03.24-15.03.24

10

27.

Restovrativ stomatologiya

Həkim-stomatoloq

60

25.03.24-05.04.24

30

28.

Diş kanallarının təkmilləşmiş müalicə üsulları

Həkim-endodont-stomatoloq, həkim-stomatoloq

60

25.03.24-05.04.24

5

29.

Parodontit

Həkim-stomatoloq

60

08.04.24-19.04.24

30

30.

Üz-çənə nahiyyəsinin travmaları

Üz-çənə cərrahı

60

08.04.24-19.04.24

5

31.

Endodontiyanın əsasları

Həkim-stomatoloq

60

22.04.24-03.05.24

30

32.

Endodontiyanın əsasları

Distant: Quba MRX və ətraf regionlar

Həkim-stomatoloq

60

22.04.24-03.05.24

15

33.

Ortopedik stomatologiya

Həkim-stomatoloq

54

06.05.24-17.05.24

30

34.

Parodont xəstəliklərinin sistem xəstəlikləri ilə əlaqəsi

Həkim-parodontoloq, həkim-stomatoloq

54

06.05.24-17.05.24

5

35.

Ağız boşluğu selikli qişa xəstəlikləri

Həkim-stomatoloq

54

20.05.24-31.05.24

30

36.

Uşaqlarda üz-çənə anomaliyaların profilaktikası və erkən müalicəsi

Həkim-uşaq-stomatoloq, həkim-stomatoloq

54

20.05.24-31.05.24

10

37.

Parodont xəstəliklərin xüsusiyyətləri

(2011-ci ildən sonra bitirən rezidenturayaya qəbul olunmayan həkimlər üçün nəzərdə tutulub).

Həkim-stomatoloq (Baza)

60

03.06.24-14.06.24

30

38.

İmplantasiya

Üz-çənə cərrahı, həkim-stomatoloq

60

03.06.24-14.06.24

10

39.

Restovrativ stomatologiya

Həkim-stomatoloq

48

18.06.24-28.06.24

30

40.

Müasir keramik sistemlər

Həkim-ortopedik-stomatoloq, həkim-stomatoloq

48

18.06.24-28.06.24

5Stomatologiya və üz-çənə cərrahiyyəsi ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

 1. Parodontit - Parodontun sağlamlıq vəziyyəti, parodont xəstəliklərinin təsnifatı, parodontitin mərhələsinin və ağırlıq dərəcəsinin təyini, fərdi ağız boşluğu gigiyenası, parodontal abseslər.
 2. Uşaqlarda diş fissurlarının möhürləndirilməsi və fissur kariyesin müalicəsi - Kariyesin epidemiologiyası və etioloji amilləri, uşaqlarda kariyesin klinikası, təsnifatı, hermetiklər, hermetiklərlə diş fissurlarının möhürləndirilməsi.
 3. Kariyes və qeyri-kariyes xəstəlikləri - Kariyesorezistentik, kariyesin təsnifatı, klinika və diaqnostikası, preparasiya mərhələləri, inkişaf dövründə və dişlər çıxdıqdan sonra yaranan qeyri-kariyes xəstəlikləri, sistem və yerli hipoplaziya, flüoroz.
 4. Stomatoloji materialşünaslığın əsasları - Stomatoloji farfor, keramika, infeksion pressləmə, stomatologiyada biomaterialların əhəmiyyəti, kompozit materiallar, müasir keramika və adgeziv stomatologiya.
 5. Endodontiyanın əsasları - Diş pulpasının anatomo-fizioloji xüsusiyyətləri, pulpitlərin etiologiyası və patogenezi, pulpitlərin müalicəsi, periodontitlərin etiologiyası, klinikası, müalicəsi (konservativ və cərrahi).
 6. Ortopedik stomatologiya - Adgeziv stomatologiya, stomatologiyada CAD-CAM texnologiyaları, müasir keramik sistemlər, keramik sistemlərə göstəriş və əks göstəriş, tutqun dişlərin biomodifikasiyası.
 7. Parodont xəstəliklərinin dəstəkləyici müalicəsi - Parodont xəstəliklərinin yerli və ümumi farmakoterapiyası, parodontu dəstəkləyən toxumalara təsir edən dişlər ilə əlaqədər amillər, şəkərli diabetdə parodont xəstəliklərinin dəstəkləyici müalicəsi, tütün istifadəsi zamanı parodont xəstəliklərinin dəstəkləyici müalicəsi.
 8. Ağız boşluğu selikli qişasının bullyoz xəstəlikləri - Ağız boşluğu selikli qişasının anatomo-fizioloji xüsusiyyətləri, pemfigus, pemfigoid, qırımızı yastı dəmrov, çoxformalı ekssudativ eritema.
 9. Direkt estetik restovrasiyalar - Direkt estetik restovrasiyalara göstəriş və əks göstəişlər, klinik məqsəd, boşluqların hazırlanması, adgeziv sistemin təyini, boşluqların doldurulma prinsipləri, material seçimi, biomaterialların əhəmiyyəti.
 10. Ağız boşluğu selikli qişa xəstəlikləri - Ağız boşluğu selikli qişasının aftoz xəstəlikləri, ağız boşluğu selikli qişasının herpetik xəstəlikləri, insanın immun çatmamazlığı - İİV, fuzospiroxetoz, dil xəstəlikləri, dodaq xəstəlikləri.
 11. Üz-çənə nahiyyəsinin iltiohabi xəstəlikləri - Üz-çənə nahiyyəsinin rentgenoloji diaqnostikası, kəskin odontogen osteomielit, periostit, üz-çənə nahiyyəsinin furunkulu, üz-çənə nahiyyəsinin abses və fleqmonaları, üz-çənə nahiyyəsinin qeyri-spesifik limfadeniti.
 12. Restovrativ stomatologiya- Müxtəlif sinif boşluqlarının preparasiyası, boşluqların plomblanması, restorasiyanın aparılmasına göstərişlər və əks göstərişlər, restovrativ stomatologiyada klinik məqsəd, istifadə edilən müassir materiallar.
 13. Erqonomikanın əsasları: operativ mikroskopun endodontiyada istifadəsi -Erqonomikanın tərkibi və strukturu, stomatologiyada mikroskopiyanın istifadəsi, endodontik müalicə, intraoperasion mikroskopiya, mikroskopla işlənmənin üstünlükləri.
 14. Pulpit-Pulpanın anatomiya və fiziologiyası, pulpitin təsnifatı, etiloloji və patogenetik amillər, klinikası, diaqnostikası, differensial diaqnostikası, endodontik müalicələr.
 15. Adgeziv stomatologiya - Ağız boşluğu və tüpürcəyin orqanzim və ağız boşluğu orqanlarına təsiri, minimal intervensiya, müasir adgeziv materiallar, dental bondinqlərin kliniki tətbiqi, stomatoloji kompozitlər, şüşə-ionomer sementlər.
 16. Peri-implant xəstəliklər və patogiyalar - Peri-implant sağlamlıq, peri-implant xəstəliklərinin təsnifatı, etiologiyası, klinikası, rentgenoloji və laborator diaqnostikası, differensial diaqnostikası, dəstəkləyici müalicə və profilaktikası.
 17. Klinik mikrorestovrasiyalar - Estetik restovrasiyalar zamanı rəng seçimi, təbii diş rəngləri, mikrorestovrasiyaların laborator ötürülməsi, estetik anker, mikrorestovrasiyalara göstəriş və əks göstərişlər, klinik məqsəd.
 18. Periodontit - Periodontun anatomiyası və fiziologiyası, periodontitin etioloji və patogenetik amilləri, klinik və rentgenoloji diaqnostikası, differensial diaqnostikası, konservativ və cərrahi müalicəsi.
 19. Uşaqlarda ağız boşluğu selikli qişa xəstəlikləri - Ağız boşluğu selikli qişasının travmatik xəstəlikləri, ağız boşluğu selikli qişasının infeksion xəstəlikləri, ağız boşluğu selikli qişasının virus mənşəli xəstəlikləri, ağız boşluğu selikli qişasının allergik xəstəlikləri, ağız boşluğu selikli qişasının göbələk mənşəli xəstəlikləri, autoimmun prosesslər.
 20. Diş kanallarının təkmilləşmiş müalicə üsulları - Ödemin aradan qaldıırılması, endodontik alətlər, kök kanalların müalicəsi, vertikal və lateral kondensasiya, step back metodikası, Croun-Daun metodikası, endodontik müalicənin effektivliyi.
 21. Üz-çənə nahiyyəsinin travmaları - Üz-çənə nahiyyəsinin zədələnmələrin xarakterik xüsusiyyətləri, üz-çənə nahiyyəsinin sınıqları, diş sınıqları və çıxıqları, alveolyar çıxıntının sınıgları, alt və üst çənənin sınıqları.
 22. Parodont xəstəliklərinin sistem xəstəlikləri ilə əlaqəsi- İmmunoloji patologiyalar fonunda parodont xəstəlikləri, ağız mukozası, metabolik və endokrin patologiyalar, dişlər ətraflnda mukogingival patologiyalar, travmatik okklüzion qüvvələr və travma, sistem xəstəlikləri fonunda diş əti çəkilmələri.
 23. Uşaqlarda üz-çənə anomaliyalarının profilaktikası və erkən müalicəsi - Uşaqlarda diş-çənə anomaliyaların inkişafın profilaktikasında dispanserizasiyanın vacibliyi, diş-çənə anomaliyaların erkən profilaktikasında miogimnastika, zərərli vərdişlərin uşaqlarda diş-çənə anomaliyaların yaranmasının təkanı, Engl təsnifatına uyğun diş-çənə anomaliyaların siniflər üzrə bölünməsi, süd dişlərinin müalicəsinin ortodontik anomaliyalarına inkişaf təsiri.
 24. Parodont xəstəlikllərinin xüsusiyyətləri - Parodont patologiyasının etiopatogenezi, agız boşluğu gigiyenası, morfoloji və laborator müayinə üsullarının mahiyyəti, funksional müayinə sınagları, kompleks terapiya, dişəti üstü və altı skeylinq, küretaj.
 25. İmplantasiya - İmplantların növləri, 3D texnologiyalar, dental implantasiyası, açıq sinus-liftinq, qapalı sinus-liftinq, aşağı alveolyar sinirin lateralizasiyası, dental implantasiya zamanı baş verən yerli ağırlaşmalar və onların müalicəsi, periimplantit.
 26. Müasir keramik sistemlər - CAD-CAM texnologiyarına göstəriş və əks göstərişlər, press-keramikya göstəriş və əks göstərişlər, zirkon-dioksid keramik sisteminə göstəriş və əks göstərişlər, sintetik və hibrid keramikaya göstəriş və əks göstərişlər, hazırlanma qaydaları.


Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX