Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Müzəffər Həsənov küç. 35, Tel.: 565-04-28

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Baş və onurğa sütunu xəstəliklərinin şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

36

15.09.23-22.09.23

20

2.

Döş qəfəsi orqanlarını xəstəliklərinin şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

25.09.23-06.10.23

20

3.

Qarın boşluğu patologiyalarının şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

09.10.23-20.10.23

20

4.

Qarın boşluğu patologiyalarının şüa diaqnostikası (Quba MRX və ətraf regionlar)

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

09.10.23-20.10.23

20

5.

Peritonarxası və kiçik çanaq orqanları xəstəliklərinin şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

23.10.23-03.11.23

20

6.

Pediatriyada şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim və həkim-pediatr

48

06.11.23-17.11.23

10

5.

Baş və onurğa sütunu xəstəliklərinin şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

20.11.23-01.12.23

20

6.

Baş və onurğa sütunu xəstəliklərinin şüa diaqnostikası Distant: Gəncə Səhiyyə İdarəsi və ətraf regionlar

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

20.11.23-01.12.23

10

7.

Döş qəfəsi orqanları xəstəliklərinin şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

04.12.23-15.12.23

20

8.

Qarın boşluğu patologiyalarının şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

18.12.23-29.12.23

20

9.

Peritonarxası və kiçik çanaq orqanları xəstəliklərinin şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

08.01.24-19.01.24

20

10.

Pediatriyada şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim və həkim-pediatr

60

22.01.24-02.02.24

20

11.

Baş və onurğa sütunu xəstəliklərinin şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

05.02.24-16.02.24

20

12.

Döş qəfəsi orqanlarını xəstəliklərinin şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

19.02.24-01.03.24

20

13.

Döş qəfəsi orqanlarını xəstəliklərinin şüa diaqnostikası Distant: Lənkəran MRX və ətraf regionlar

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

19.02.24-01.03.24

10

14.

Qarın boşluğu patologiyalarının şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

54

04.03.24-15.03.24

20

15.

Qarın boşluğu patologiyalarının şüa diaqnostikası (Distant: Quba MRX və ətraf regionlar)

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

54

04.03.24-15.03.24

20

16.

Pertonaarxası və kiçik çanaq orqanları xəstəliklərinin şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

25.03.24-05.04.24

20

17.

Pediatriyada şüa diaqnostikası

Şüa terapiyası həkimləri həkim pediatr

60

08.14.24-19.04.24

10

18.

Baş və onurğa sütunu xəstəliklərinin şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

22.04.24 -03.05.24

20

19.

Döş qəfəsi orqanları xəstəliklərinin şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

54

06.05.24-17.05.24

20

20.

Döş qəfəsi orqanları xəstəliklərinin şüa diaqnostikası Distant:Şamaxı MRXvə ətraf regionlar

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

54

06.05.24-17.05.24

10

21.

Qarın boşluğu patologiyalarının şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

54

20.05.24-31.05.24

20

22.

Peritonarxası və kiçik çanaq orqanları xəstəliklərinin şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

60

03.06.24-14.06.24

20

23.

Pediatriyada şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası üzrə həkim və həkim-pediatr

48

18.06.24-28.06.24

20Şüa diaqnostikası ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

  1. Baş və onurğa sütunu xəstəliklərinin şüa diaqnostikası - Epilepsiya, kəllə beyin xəstəlikləri, onurğa sütununun degenerativ xəstəlikləri, osteporozun növləri, skoliozun növləri və dərəcələri, tiroid vəzin xəstəlikləri, skoliozun növləri və dərəcələri, beyin qüsurlarının instrumental müayinəsi, baş-beyin damar xəstəliklərində kontrast maddə tədbiqi, invaziv onkologiya nədir? Osteosintiqrafiya üsulları, epilepsiya zamanı MRT-nın üstünlüyü, baş beyinin dopleri.
  2. Döş qəfəsi orqanlarını xəstəliklərinin şüa diaqnostikası - Ağciyər atelektazı, döş qəfəsi orqanlarının rentgen müayinəsi, ağciyər xəstəliklərinin rentgen müayinəsi, tənəffüs orqanlarının şüa diaqnostikası, KT-göstəriş və əks göstərişlər, abdominal aortik anevrizmasının şüa diaqnostikası, pnevmatoraks və plevritlərin təsnifatı , hamiləliyin I-ci trm-də US müayinəsi, anadangəlmə ürək qüsurları, ürək patologiyalar.
  3. Qarın boşluğu patologiyalarının şüa diaqnostikası - Abdominal aortanın cırılması, MRT diaqnostikası, mədəaltı vəzin xəstəliklərinin şüa diaqnostikası, qaraciyərin iltihabi xəstəlikləri, həzm sistemi xəstəlikləri, qaraciyər və öd yollarının müasir ultrasəs diaqnostikası, həzm sistemi xəstəlikləri, qarın boşluğu xəstəliklərinin ultrasəs diaqnostikası, abdominal və peritonarxası orqanların KT müayinəsi, kəskin qarın zamanı diferensial diaqnostika.
  4. Pertonaarxası və kiçik çanaq orqanları xəstəliklərinin şüa diaqnostikası - Böyrəklərin anomaliyası, abdominal və peritonarxası orqanların KT müayinəsi, böyrək kasa-ləyən sisteminin genişlənməsi, böyrək xəstələrinin USM müayinəsi, böyrəklərin rentgen müayinəsi, böyrək daşlarının təsnifatı və diaqnostikası, abdominal və peritonarxası orqanların KT müayinəsi, böyrəklərdə dinamik renosintiqrafiya üsulu, böyrək şişlərinin diferensial diaqnostikası, çanağın USM müayinəsi.
  5. Pediatriyada şüa diaqnostikası - Uşaqlarda kəllə daxili təzyiq, neyrosonoqrafiya, baş beyin üzvülərinin anadangəlmə qüsurları, skoliozun növləri və dərəcələri, uşaqlarda anadangəlmə bud çanaq çıxığı, bağırsaq keçməməzliyi, sınıqların növləri, şüa diaqnostikası, uşaqlarda böyrək xəstəlikləri, anadangəlmə döş sümüyün deformasiyası, uşaqlarda yastıpəncəlik.


Qeyd: Şüa diaqnostika ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX