Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəhəri, M.Həsənov küçəsi 35, Tel.: 565-04-28

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Dərhal implantasiya

Həkim paradontoloq, stomatoloq

60

25.09.23-06.10.23

8

2.

Diaqnostika

Həkim paradontoloq, stomatoloq

60

09.10.23-20.10.23

8

3.

«Perio-endo-implantasiya-protezləşdirmə»nin multidissiplinar müalicəsində konservativ və cərrahi müdaxilələrin ardıcıllığı və planlaşdırılması

Həkim paradontoloq, stomatoloq

60

23.10.23-03.11.23

8

4.

Rəqəmsal cərrahiyyə

Həkim paradontoloq, stomatoloq

48

06.11.23-17.11.23

8

5.

Parodontal xəstəliyin əsas anlayışlarını, onun səbəbləri və müalicə üsulları (Nəzəri proqram)

Həkim paradontoloq, stomatoloq

60

20.11.23-01.12.23

8

6.

Dərhal implantasiya

Həkim paradontoloq, stomatoloq

60

04.12.23-15.12.23

8

7.

Diaqnostika

Həkim paradontoloq, stomatoloq

60

18.12.23-29.12.23

8

8.

«Perio-endo-implantasiya-protezləşdirmə»nin multidissiplinar müalicəsində konservativ və cərrahi müdaxilələrin ardıcıllığı və planlaşdırılması

Həkim paradontoloq, stomatoloq

60

08.01.24-19.01.24.

8

9.

Rəqəmsal cərrahiyyə

Həkim paradontoloq, stomatoloq

60

22.01.24-02.02.24

8

10.

Parodontal xəstəliyin əsas anlayışlarını, onun səbəbləri və müalicə üsulları (Nəzəri proqram)

Həkim paradontoloq, stomatoloq

60

05.02.24-16.02.24

8

11.

Dərhal implantasiya

Həkim paradontoloq, stomatoloq

60

19.02.24-01.03.24

8

12.

Diaqnostika

Həkim paradontoloq, stomatoloq

54

04.03.24-15.03.24

8

13.

«Perio-endo-implantasiya-protezləşdirmə»nin multidissiplinar müalicəsində konservativ və cərrahi müdaxilələrin ardıcıllığı və planlaşdırılması

Həkim paradontoloq, stomatoloq

60

25.03.24-05.04.24

8

14.

Rəqəmsal cərrahiyyə

Həkim paradontoloq, stomatoloq

60

08.04.24-19.04.24

8

15.

Parodontal xəstəliyin əsas anlayışlarını, onun səbəbləri və müalicə üsulları (Nəzəri proqram)

Həkim paradontoloq, stomatoloq

60

22.04.24-03.05.24

8

16.

Dərhal implantasiya

Həkim paradontoloq, stomatoloq

54

06.05.24-17.05.24

8

17.

Diaqnostika

Həkim paradontoloq, stomatoloq

54

20.05.24-31.05.24

8

18.

«Perio-endo-implantasiya-protezləşdirmə»nin multidissiplinar müalicəsində konservativ və cərrahi müdaxilələrin ardıcıllığı və planlaşdırılması

Həkim paradontoloq, stomatoloq

60

03.06.24-14.06.24

8

19.

Rəqəmsal cərrahiyyə

Həkim paradontoloq, stomatoloq

48

18.06.24-28.06.24

8Paradontologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları


 1. • Parodontitin fiziologiyası, mikrobiologiyası, etiopatogenezi və epidemiologiyası.
  • Parodontal xəstəliklərin klinikası, diaqnostikası və proqnozu.
  • Klinik və radioloji müayinə.
  • Parodontal xəstəliklərin müalicəsi.
  • Parodontal müalicənin gigiyenik mərhələsi.
  • Əsas parodontal cərrahiyyə.
  • Rezektiv periodontal cərrahiyyə. Bu gün istifadə olunan texnikalar.
  • Parodontologiyada istifadə olunan dilimlərin (flap) təsnifatı.
  • Kliniki tac uzadılması


 2. • Dərhal implantasiya üçün göstərişlər.
  • Diş çıxarıldıqdan dərhal sonra İmplantların yerləşdirilməsi: müvəffəqiyyət meyarları, diş yuvasının qorunma texnikası.
  • Dərhal yükləmə protokolu və onun göstəriciləri.
  • Dərhal yükləmə protezinin hazırlanma mərhələləri.


 3. • Parodontal xəstəliklərin təsnifatı və patogenezi. Risk faktorları. Parodontologiyada diaqnostika. İlk visit. Xəstəlik tarixi. Parodontal kart. (Praktik dərs).
  • Parodontologiyada fotosənədləşmə. (Stomatoloji fotoqrafiya üzrə nəzəri və praktiki dərs.)
  • Parodontologiyada radiologiya. (Stomatologiyada radioqrafik görüntüləmə üsulları. Konus şüa kompüter tomoqrafiyası. CBCT müayinəsi ilə praktik məşqlər.


 4. • Diş daşının götürülməsi və köklərin hamarlaşdırılması üzrə praktiki dərslər.
  • Ağız gigiyenasının reabilitasiyası mərhələsinin sonunda yenidən qiymətləndirmə.
  • Terapiya, parodontal xəstəliyin müalicəsinin yekun nəticələri.
  • Endodontiya və periodontal strukturlar arasında əlaqə.
  • Müasir endodontiya.
  • Stomatologiyada mikroskop. (Praktik dərslər).
  • Ortodontiya, oklüzal travma və periodontal strukturlar arasında əlaqə.
  • Minivintlər və onların böyüklər (xəstələr) ortodontiyasında istifadəsi.
  • Qnatologiya. Temporomandibular oynağın (TMJ) disfunksiyası və periodontal strukturlar arasında əlaqı. (Praktik dərslər).
  • Parodontoloji klinikada sistem pozğunluqları olan xəstələrin müalicəsi və təcili vəziyyətlərin idarə edilməsi.

 5. Nəzəri proqram
  • Şablonlardan istifadə etməklə parodont və dental implantasiya cərrahiyyəsində diaqnostika və planlaşdırma.
  • Cərrahi əməliyyatların planlaşdırılması üçün kompüter proqramları.
  • İstiqamətlənmiş toxuma reqenerasiyasında cərrahi üsullar.
  • Cərrahi müdaxilələrdə yaranan ağırlaşmalar.
  • Praktik dərslər.
  • CBCT planlaşdırma təcrübəsi.
  • Cərrahi şablonların hazırlanması təcrübəsi.
  • Xəstə üzərində canlı cərrahiyyə əməliyyatda iştiraketmə.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX