Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Müzəffər Həsənov küç. 35, Tel:. 565-04-28

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Ortodontiyaya giriş. Diş-çənə anomaliyalarının etiologiyası, təsnifatı

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

36

15.09.23-22.09.23

8

2.

Diş-çənə anomaliyalarının diaqnostika və profilaktika üsulları

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

60

25.09.23-06.10.23

8

3.

Ortodontiyada çıxan və çıxmayan ortodontik aparatlarla müalicə üsulları

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

60

09.10.23-20.10.23

8

4.

Diş-çənə anomaliyalarının müalicə üsulları

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

60

23.10.23-03.11.23

8

5.

Biomexanika və dayaq sistemi

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

48

06.11.23-17.11.23

8

6.

Ortodontiyaya giriş. Diş-çənə anomaliyalarının etiologiyası, təsnifatı

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

60

20.11.23-01.12.23

8

7.

Diş-çənə anomaliyalarının diaqnostika və profilaktika üsulları

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

60

04.12.23-15.12.23

8

8.

Ortodontiyada çıxan və çıxmayan ortodontik aparatlarla müalicə üsulları

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

60

18.12.23-29.12.23

8

9.

Diş-çənə anomaliyalarının müalicə üsulları

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

60

08.01.24-19.01.24

8

10.

Biomexanika və dayaq sistemi

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

60

22.01.24-02.02.24

8

11.

Ortodontiyaya giriş. Diş-çənə anomaliyalarının etiologiyası, təsnifatı

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

60

05.02.24-16.02.24

8

12.

Diş-çənə anomaliyalarının diaqnostika və profilaktika üsulları

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

60

19.02.24-01.03.24

8

13.

Ortodontiyada çıxan və çıxmayan ortodontik aparatlarla müalicə üsulları

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

54

04.03.24-15.03.24

8

14.

Diş-çənə anomaliyalarının müalicə üsulları

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

60

25.03.24-05.04.24

8

15.

Biomexanika və dayaq sistemi

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

60

08.04.24-19.04.24

8

16.

Ortodontiyaya giriş. Diş-çənə anomaliyalarının etiologiyası, təsnifatı

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

60

22.04.24-03.05.24

8

17.

Diş-çənə anomaliyalarının diaqnostika və profilaktika üsulları

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

54

06.05.24-17.05.24

8

18.

Ortodontiyada çıxan və çıxmayan ortodontik aparatlarla müalicə üsulları

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

54

20.05.24-31.05.24

8

19.

Diş-çənə anomaliyalarının müalicə üsulları

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

60

03.06.24-14.06.24

8

20.

Biomexanika və dayaq sistemi

Həkim ortodont, həkim-stomatoloq, uşaq stomatoloqu

48

18.06.24-28.06.24.

8Ortodontiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları:

  1. Ortodontiyaya giriş. Diş-çənə anomaliyalarının etiologiyası, təsnifatı - Üz-çənə nahiyyəsinin inkişafı. Anadangəlmə və qazanılmış qüsurlar. Müxtəlif yaş dövrlərində diş-cənə sisteminin anatomo-fizioloji xüsusiyyətləri. Uşaqlarda süd dişlərinin mayalarının yaranması, diş köklərinin formalaşması və dişlərin çıxması.
  2. Diş-çənə anomaliyalarının diaqnostika və profilaktika üsulları - Kliniki diaqnostika üsulları. Biometrik diaqnostika. Ön-arxa proyeksiyada (Antero-posterior) rentgenlərin analizi.
  3. Ortodontiyada çıxan və çıxmayan ortodontik aparatlarla müalicə üsulları - Ortodontik aparatların növləri, təsir mexanizmləri. Ortodontik materiallar. Daimi dişləm, qarışıq dişləm dövründə ortodontik müalicə planları.
  4. Diş-çənə anomaliyalarının müalicə üsulları - Adentiya və retensiyanın səbəbləri və ortodontik müalicə üsulları. Çıxan və çıxmayan aparatların təsir prinsipləri, müalicəsi.
  5. Biomexanika və dayaq sistemi - Mexanika və biomexanika prinsipləri. Diş yerdəyişməsinin biomexanikası. Qüvvə təsiri və əks təsir. Dayağın artırılma üsulları. Otodontik qüvvənin xüsusiyyətləri.


Qeyd: Ortodontiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX