Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəhəri, Müzəffər Həsənov 35, Tel.: (+994 77) 318-04-35

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Laboratoriyada işin təşkili və idarə olunması. Laborator xidmətin təşkilinin əsasları

Həkim-laborant

36

15.09.23-22.09.23

25

2.

Kiliniki diaqnostik laboratoriya (KDL) həkiminin peşə fəaliyyətində etika və deontologiya. Xidmətə dair hüquqi məsələlər

Həkim-laborant

60

25.09.23-06.10.23

25

3.

Müasir laboratoriya tədqiqat metodlarının xarakteristikası

Həkim-laborant

60

09.10.23-20.10.23

25

4.

Müasir laboratoriya tədqiqat metodlarının xarakteristikası Distant: Salyan MRX və ətraf regionlar

Həkim-laborant

60

09.10.23-20.10.23

25

5.

Laborator tədqiqatların diaqnostik əhəmiyyəti

Həkim-laborant

60

23.10.23-03.11.23

25

6.

Laborator tədqiqatların diaqnostik əhəmiyyəti Distant: Şəki MRX və ətraf regionlar

Həkim-laborant

60

23.10.23-03.11.23

25

7.

Laborator tədqiqatların keyfiyyətinin təmin edilməsi

Həkim-laborant

48

06.11.23-17.11.23

25

8.

Laborator tədqiqatların keyfiyyətinin təmin edilməsi Distant: Lənkəran MRX və ətraf regionlar

Həkim-laborant

48

06.11.23-17.11.23

35

9.

Laboratoriyada işin təşkili və idarə olunması. Laborator xidmətin təşkilinin əsasları

Həkim-laborant

60

20.11.23-01.12.23

25

10.

Kiliniki diaqnostik laboratoriya (KDL) peşə fəaliyyətində etika və deontologiya. Xidmətə dair hüquqi məsələlər

Həkim-laborant

60

04.12.23-15.12.23

25

11.

Müasir laboratoriya tədqiqat metodlarının xarakteristikası

Həkim-laborant

60

18.12.23-29.12.23

25

12.

Laborator tədqiqatların diaqnostik əhəmiyyəti

Həkim-laborant

60

08.01.24-19.01.24

25

13.

Laborator tədqiqatların keyfiyyətinin təmin edilməsi

Həkim-laborant

60

22.01.24-02.02.24

25

14.

Laboratoriyada işin təşkili və idarə olunması. Laborator xidmətin təşkilinin əsasları

Həkim-laborant

60

05.02.24-16.02.24

25

15.

Kiliniki diaqnostik laboratoriya (KDL) peşə fəaliyyətində etika və deontologiya. Xidmətə dair hüquqi məsələlər

Həkim-laborant

60

19.02.24-01.03.24

25

16.

Müasir laboratoriya tədqiqat metodlarının xarakteristikası

Həkim-laborant

54

04.03.24-15.03.24

25

17.

Müasir laboratoriya tədqiqat metodlarının xarakteristikası

Distant: Gəncə Səhiyyə İdarəsi və ətraf regionlar

Həkim-laborant

54

04.03.24-15.03.24

35

18.

Laborator tədqiqatların diaqnostik əhəmiyyəti

Həkim-laborant

60

25.03.24-05.04.24

25

19.

Laborator tədqiqatların keyfiyyətinin təmin edilməsi

Həkim-laborant

60

08.04.24-19.04.24

25

20.

Laboratoriyada işin təşkili və idarə olunması. Laborator xidmətin təşkilinin əsasları

Həkim-laborant

60

22.04.24-03.05.24

25

21.

Kiliniki diaqnostik laboratoriya (KDL) peşə fəaliyyətində etika və deontologiya. Xidmətə dair hüquqi məsələlər

Həkim-laborant

54

06.05.24-17.05.24

25

22.

Müasir laboratoriya tədqiqat metodlarının xarakteristikası

Həkim-laborant

54

20.05.24-31.05.24

25

23.

Müasir laboratoriya tədqiqat metodlarının xarakteristikası

Distant :Şamaxı MRX və ətraf regionlar

Həkim-laborant

54

20.05.24-31.05.24

35

24.

Laborator tədqiqatların diaqnostik əhəmiyyəti

Həkim-laborant

60

03.06.24-14.06.24

25

25.

Laborator tədqiqatların keyfiyyətinin təmin edilməsi

Həkim-laborant

48

18.06.24-28.06.24

25Кlinik Laborator Diaqnostika ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

 1. Laboratoriyada işin təşkili və idarə olunması
  Laboratoriya xidmətinin təşkilinin əsasları. Müalicə-profilaktika müəssisələrinin klinik diaqnostik laboratoriyalarının növləri. KDL-da iş yerlərinin təşkili və təhlükəsizlik texnikası. KDL-da sanitar və epidemiya əleyhinə işlər. KDL-nın işini tənzimləyən normativ, metodiki və digər sənədlər. Laboratoriyanın fəaliyyət göstəricilərinin təhlili və qiymətləndirilməsi. Laboratoriya analizlərinin nomenklaturası. Uçot sənədləri. Siyahı, formalar, sənədləşmə qaydaları. KDL-nın fəaliyyətinin hesabatı və təhlili, əsas göstəricilər, illik hesabatların tərtib edilməsi qaydaları. KDL üçün perspektiv və cari iş planlarının tərtib edilməsi. Klinik diaqnostik laboratoriyanın idarə olunmasının əsasları. KDL-nın işinin təşkilinin iqtisadi aspektləri. KDL-nın maddi-texniki təchizatı. KDL-nın tibbi texnika ilə təchiz edilməsi. Laboratoriya mebeli. Laboratoriya şüşələri və kimyəvi qablar. Kimyəvi reaktivlər və dərman maddələri ilə təchizat. Yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin və materialların silinməsi. Laboratoriya tədqiqatlarının təşkili və aparılması üçün analitik-informasiya sistemlərindən istifadə. Müəssisələrdə nəzarət - təftiş işinin təşkili. Hesabatların tərtib edilməsi. Klinik laborator diaqnostikanın inkişaf perspektivləri.
 2. KDL həkiminin peşə fəaliyyətində etika və deontologiya. Xidmətə dair hüquqi məsələlər. “Klinik laborator diaqnostika” ixtisası üzrə peşə standartı. Davamlı tibbi təhsili. Həkimlərin və bioloqların akkreditasiyası. KDL-sı işçilərinin funksiyaları və işinin təşkili. KDL-nın işinə aid olan ixtisasların nomenklaturası. KDL personalının iş yükünə dair normativlər İş yerlərinin təşkili.
 3. Müasir laboratoriya tədqiqat metodlarının xarakteristikası
  Klinik biokimya metodları. Laborator hematologiya metodları. İmmunokimyəvi metodlar. Molekulyar-bioloji metodlar.
  Ümumi klinik tədqiqat metodları. Sitoloji metodlar. Kimyəvi-toksikoloji metodlar. Mikrobioloji tədqiqat metodları.
  Parazitoloji tədqiqat metodları. Laboratoriya tədqiqatlarının rəqəmsallaşdırılması.
 4. Laborator tədqiqatların diaqnostik əhəmiyyəti Ürək-damar xəstəliklərinin laboratoriya tədqiqatları. Aterosklerozun laborator markerləri. Miokard infarktının laborator markerləri. Ürək çatışmazlığının laborator markerləri. Şəkərli diabetin laborator markerləri. Böyrəklərin funksiyasının tədqiqi.
  Mədə-bağırsaq traktı xəstəliklərinin laborator tədqiqatları. Endokrin patologiyanın laborator tədqiqatları. Anemiyanın diaqnostikası. Şişlərin laboratoriya göstəriciləri. Şiş markerləri. Bərk şişlərin sitoloji diaqnostikası. Hemoblastozların diaqnostikası. Qan laxtalanması pozulmalarının laborator diaqnostikası. Cinsi yolla ötürülən xəstəliklər. Birləşdirici toxumanın sistemli xəstəlikləri zamanı laboratoriya göstəriciləri. Fertilliyin laborator diaqnostikası. İİV-nun diaqnostikası. Koronavirus infeksiyalarının diaqnostikası. Kritik vəziyyətlərin diaqnostikası.
 5. Laborator tədqiqatların keyfiyyətinin təmin edilməsi Laboratoriya axınlarının təşkili. Laboratoriya tədqiqatlarının mərkəzləşdirilməsi və ixtisaslaşması. Ekspress laboratoriyalarda laborator tədqiqatlar. Nəzarət mərkəzi. Onun funksiyaları. Referens laboratoriya. Onun funksiyaları. Preanalitik mərhələnin keyfiyyətinin təmin olunması. Laboratoriya avadanlıqlarına və istehlak materiallarına olan tələblər. Laboratoriya tədqiqatlarının keyfiyyətinə nəzarət. Laboratoriya daxilində keyfiyyətə nəzarət. Keyfiyyətə laboratoriyalararası nəzarətin nəticələrinin qiymətləndirilməsi. Laboratoriya xətalarının təsnifatı. Laboratoriyadaxili və laboratoriyadan kənar xətaların mənbələri.
  Laboratoriya praktikasında laboratoriya- informasiya sistemləri (LİS). Laboratoriya metodlarının və tədqiqat nəticələrinin verifikasiyası və validasiyası.


Qeyd: Laboratoriya işi ixtisasları üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX