Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəhəri, Müzəffər Həsənov 35, Tel.: 431-11-24

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DDT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Əczaçılığın yardımının konsepsiyası

Həkim Əczaçı

36

15.09.23-22.09.23

12

2.

Dərman vasitələrin dövriyyəsinin əczaçı-iqtisadi məsələləri

Həkim Əczaçı

60

25.09.23-06.10.23

12

3.

Dərman vasitələrin və tibbi ləvazimatların buraxılması işinin təşkili

Həkim Əczaçı

60

09.10.23-20.10.23

12

4.

Əczaçılığın aktual məsələləri

Həkim Əczaçı

60

23.10.23-03.11.23

12

5.

Əczaçılıq bazarında əmtəə siyasətinin istiqamətləri.

Həkim Əczaçı

48

06.11.23-17.11.23

12

6.

Əczaçılığın yardımının konsepsiyası

Həkim Əczaçı

60

20.11.23-01.12.23

12

7.

Dərman vasitələrin dövriyyəsinin əczaçı-iqtisadi məsələləri

Həkim Əczaçı

60

04.12.23-15.12.23

12

8.

Dərman vasitələrin və tibbi ləvazimatların buraxılması işinin təşkili

Həkim Əczaçı

60

18.12.23-29.12.23

12

9.

Əczaçılığın aktual məsələləri

Həkim Əczaçı

60

08.01.24-19.01.24

12

10.

Əczaçılıq bazarında əmtəə siyasətinin istiqamətləri.

Həkim Əczaçı

60

22.01.24-02.02.24

12

11.

Əczaçılığın yardımının konsepsiyası

Həkim Əczaçı

60

05.02.24-16.02.24

12

12.

Dərman vasitələrin dövriyyəsinin əczaçı-iqtisadi məsələləri

Həkim Əczaçı

60

19.02.24-01.03.24

12

13.

Dərman vasitələrin və tibbi ləvazimatların buraxılması işinin təşkili

Həkim Əczaçı

54

04.03.24-15.03.24

12

14.

Əczaçılığın aktual məsələləri

Həkim Əczaçı

60

25.03.24-05.04.24

12

15.

Əczaçılıq bazarında əmtəə siyasətinin istiqamətləri.

Həkim Əczaçı

60

08.04.24-19.04.24

12

16.

Əczaçılığın yardımının konsepsiyası

Həkim Əczaçı

60

22.04.24-03.05.24

12

17.

Dərman vasitələrin dövriyyəsinin əczaçı-iqtisadi məsələləri

Həkim Əczaçı

54

06.05.24-17.05.24

12

18.

Dərman vasitələrin və tibbi ləvazimatların buraxılması işinin təşkili

Həkim Əczaçı

54

20.05.24-31.05.24

12

19.

Əczaçılığın aktual məsələləri

Həkim Əczaçı

60

03.06.24-14.06.24

12

20.

Əczaçılıq bazarında əmtəə siyasətinin istiqamətləri.

Həkim Əczaçı

48

18.06.24-28.06.24

12Əczaçılıq ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

  1. Əczaçılığın yardımının konsepsiyası. Əczaçılığın təşkili (Əczaçılıq müəssisələrində əmtəə siyasəti, Əczaçılıq bazarında yeniliklər, Əczaçılıq bazarının rəqabətaparma mühiti və onun qiymətləndirilməsinin metodları, Əczaçılıq logistikası).
  2. Dərman vasitələrin dövriyyəsinin əczaçı-iqtisadi məsələləri. Əczaçılığın təşkili (Əczaçılıq xidmətinin təşkili və idarəedilməsi, Aptek təşkilatlarının təchizatı), Dərman texnologiyası və Farmakologiya. Əczaçılıq təşkilatlarında mal çeşidlərinin quruluşu və onun xarakteristikası; Əczaçılıq anbarının strukturu; Apteklərdə dərman vasitələrinə qiymətin formalaşdırılması. Reseptlərin qiymətləndirilməsi; Apteklərdən dərman vasitələrinin reseptsiz buraxılma qaydaları.
  3. Dərman vasitələrin və tibbi ləvazimatların buraxılması işinin təşkili. Əczaçılığın təşkili (Müasir əczaçılıq fəaliyyəti və etibarlı aptek praktikası, Dərman vasitələrinin dövriyəsinin təşkilinin aspektləri), Əczaçılığın marketinginin əsas konsepsiyası; Bazarın seqmenləşdirilməsi; Apteklərin səmərəli yerləşdirilməsi əczaçılıq marketinqinin əsas strateqiyasıdır; Əczaçılıq təşkilatlarında mal çeşidlərinin quruluşu və onun xarakteristikası. Mühasibat uçotunun məqsədi.
    Farmakoqnoziya və Farmakologiya.
  4. Əczaçılığın aktual məsələləri. Aptek təşkilatlarında informasiya texnologiyalarının tətbiqi və vasitələrinə tələbatın proqnozlaşdırılması, Dərman vasitələrin saxlanılan sahələrə qoyulan tələbləri; Apteklərin təsnifatları, Merçandayzinq qaydaları və prinsipləri; Əczaçılıq müfəttişliyi; İstehlakçının davranış qanuna uyğunluğu; Formulyar sistemin tərtibi;
  5. Əczaçılıq bazarında əmtəə siyasətinin istiqamətləri. Antibakterial kimyəvi-terapevtik dərman maddələri; Sinir sisteminə təsir göstərən dərman maddələri; Hormonal dərman maddələri; Ürək-damar sisteminə təsir göstərən dərman maddələrinin farmakologiyası; Tənəffüs orqanlarının funksiyalarına təsir göstərən dərman maddələri.

Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX