Qəbələ və Zaqatala şəhərlərində seminar

16.06.2015

    Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin mamalıq və ginekologiya kafedrasında tədris prosesi zamanı yerlərdə həkimləri işdən ayırmamaq məqsədilə səyyari təhsil formasından geniş istifadə edilir. Kafedra əməkdaşları tərəfindən Respublikanın müxtəlif rayonlarını əhatə edən zonalarda vaxtaşırı səyyari seminarlar keçirilir. Növbəti belə bir seminar keçən həftə Qəbələ və Zaqatala şəhərlərində keçirildi. Seminarda həmin rayonlarında çalışan 25 mama-ginekoloq iştirak etdi. Onlara mamalıq və ginekologiyanın seçilmiş aktual məsələlərinə müasır baxışlar haqqında mühazirələr oxundu. Mühazirələri kafedra müdiri t.e.d. Rzaquliyeva L. və t.ü.f.d. Əkbərbəyova S. oxudular. Həmin mühazirələr ailə planlaşdırması, preeklampsiyanın atipik formaları, mamalıq qanaxmaları, endokrin sonsuzluq mövzularına həsr edilmişdilər. Mühazirələr diqqətlə dinlənildi və müzakirələr aparıldı.



Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxu



ELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.





Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu



Saytın hazırlanması: Proqres IPX