S.A.A.

Elmi adı, vəzifəsi

1.

Quliyev F.Ə. - sədr

Kardiologiya kafedrasının müdiri

2.

Quliyeva Z.M.-müavin

Pediatriya kafedrasının dosenti

3.

Eyvazov T.H. - müavin

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının müdiri

4.

Mehdiyev S.X. - katib

Terapiya kafedrasının dosenti

6.

Mustafayev İ.İ. t.e.d.

Terapiya kafedrasının müdiri vəzifəsini ijra edən

7.

Ağayev F.B.t.e.d.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkil kaf. müdiri

8.

Sadıxova F.Ə. t.e.d.

Mikrobiologiya və epidemiologiya kaf. müdiri

10.

Məmmədova N.Y. t.e.d.

Fizioterapiya kursunun müdiri

11.

Məmmədbəyov E.N. t.e.d.

Ftiziatriya kafedrasının müdiri

12.

Cavad-zadə M.M. t.e.d.

Dermatovenerologiya kaf. professoru

13.

Mahmudova S.H. t.e.d

Ailə təbabəti kafedrasının müdiri

15.

Sadıxova Z.M. t.ü.f.d.

Nevrologiya kafedrasının dosenti

16.

Zeynalov A.F.t.ü.f.d.

Kardiologiya kafedrasının dosenti

17.

Cəlilova S.A. dosent

Laborator işi kafedrasının dosenti

18.

Marinçenko E.V.ə.ü.f.d.

Əczaçılıq kafedrasının baş müəllimi

19.

Həsənov Ə.B. t.e.d.

Məhkəmə təbabəti kaf. dosenti


Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxu



TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.





Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu



Saytın hazırlanması: Proqres IPX