Cərrahiyyə fakültəsinin Elmi Şurası 15 nəfərdən ibarət olaraq
aşağıdaki tərkibdə təsdiq olunsun

S.A.A. Elmi adı, vəzifəsi

1. Seyidbəyov O.S. - sədr t.e.d. Professor, stomatologiya kafedrasının müdiri
2. Sərdarlı F.Z. - t.e.d. Dosent, nefrologiya kafedrasının müdiri
3. Həsənova M.Q. - katib t.e.ü.f.d. Nefrologiya kafedrasının dosenti
4. Fiqarov İ.H. - t.e.d. Urologiya kafedrasının professoru
5. Əliyev Ş.H. - t.e.d. Cərrahiyyə klinikasının baş həkimi
6. Kərimov Ə.X. - t.e.d. Professor, onkologiya kafedrasının professoru
7. Şamxalova İ.A. - t.e.d. Mamalıq ginekologiya kafedrasının professoru
8. Səməd-zadə R.M. - t.e.ü.f.d. Dosent, travmotologiya kafedrasının müdiri
9. Qurbanova N.F. - prof. Göz xəstəlikləri kafedrasının professoru
10. Nəsirova R.İ. - t.e.ü.f.d. Dosent, anesteziologiya kafedrasının dosenti
11. Əsədov H.Ə. - t.e.ü.f.d. Dosent, stomatologiya kafedrasının dosenti
12. Nəsirova F.J. - t.ü.f.d. Şua diaqnostikası kafedrasının müdiri
13. Yusifova N.Y. - t.e.ü.f.d. Dosent, hematologiya kafedrasının dosenti
14. Əfəndiyev A.Z. - t.e.ü.f.d. Dosent, LOR kafedrasının dosenti
15. Kazımov A.K. - t.e.ü.f.d. Dosent, cərrahiyyə kafedrasının dosenti

R E K T O R                                     t.e.d. N.A. QASIMOVHörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX