Elmi Şurada baxılan məsələlər

Məsul şəxs

Tarix

1

2

3

2014-cü ildə fakültə Elmi Şurasının planı yerinə yetirilməsi haqında

Kafedranın hesabatı

Müxtəlif məsələlər

Fakültə Elmi Şurasının sədri

Kafedra müdirləri

Yanvar

1

2

2015-ci il üçün elmi-tədqiqat işləri planının müzakirəsi və təsdiq olunması

Müxtəlif məsələlər

Fakültə Elmi Şurasının sədri

Fevral

1

2

3

2015-2016-cı illər üçün fakültə kafedralarının tədris planlarının müzakirəsi və təsdiq olunması

Kafedranın hesabatı

Müxtəlif məsələlər

Fakültə Elmi Şurasının sədri

Kafedra müdirləri

Mart

1

2

Səyyar kursların planlaşdırılması haqqında

Müxtəlif məsələlər

Fakültə Elmi Şurasının sədri

Aprel

1

2

3

Səyyar kursların verilməsi

Kafedranın hesabatı

Müxtəlif məsələlər

Fakültə dekanları

Kafedra müdirləri

May-iyun

1

2

3

Kafedrada tədris işinin qurulması və həkim-dinləyicilərin komplektasiya məsələləri

Kafedranın hesabatı

Müxtəlif məsələlər

Fakültə Elmi Şurasının sədri

Kafedra müdirləri

Sentyabr

1

2

3

Kafedrada yerinə yetirilən dissertasiyaların gedişi haqqında

Fakültə Elmi Şurasının 2015-ci ildə işi haqqında

Müxtəlif məsələlər

Kafedra müdirləri

Fakültə Elmi Şurasının sədri

Oktyabr

1

2

3

2015-2016-cı tədris ili üçün elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması və təsdiq edilməsi

Kafedranın hesabatı

Müxtəlif məsələlər

Fakültə Elmi Şurasının sədri

Kafedra müdirləri

Noyabr

1

2

3

2015-ci ildə yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işlərinin yekunu haqqında

Kafedranın hesabatı

Müxtəlif məsələlər

Fakültə Elmi Şurasının sədri

Kafedra müdirləri

Dekabr


Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX