Hörmətli________________________________

Sizi "Uşaqlar arasında geniş yayılmış xəstəliklər" mövzusunda keçirilən elmi-praktiki konfransda iştirak etməyə dəvət edirik.


Konfrans 2014-cü ilin noyabr ayının 18-19 tarixlərində Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
akt zalında keçiriləcək.P R O Q R A M

18 noyabr saat 0900 qeydiyyat
Saat 1000 Konfransın açılışı - Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektoru t.e.d. N.A. Qasımov.


1. Azərbaycanda uşaqlara tibbi xidmətin problemləri və perpektivlər.
Nəsib Quliyev

2. Uşaqlarda allerqik xəstəliklər: diaqnostika və müalicə.
Dieter Koller

3. Anadangəlmə ürək qüsurlarının prenetal diaqnostikası və profilaktikası.
İbrahim İsayev

4. Azərbaycanda uşaq əhalisi arasında nefroloji xəstəliklərin yayılmasının öyrənilməsi.
Aslan Həsənov

1300-1400 Fasilə

5. Uşaqlarda sistem qurdeşənəyinin kiçik dozalarda immunoterapiyanın effektliyi.
Surxay Musayev

6. Pediatrik allerqologiyanın əsasları.
Dieter Koller

7. Exokardioqrafiya və gentika.
Azər Fərəc
19 noyabr saat 1000

8. Uşaqlarda infeksion xəstəliklərin ağırlıq dərəcəsinin möhkəmləndirilməsi. Banal infeksiyaların müalicəsi.
Dieter Koller

9. Uşaqlarda ən çox yayılmış anadangəlmə ürək qüsurları.
Andreas Petropolus

10. Немедикоментозное лечение бронхиальной астмы у детей в соляных пещерах Нахчывна "Дуздаг Магара".
Lalə Allahverdiyeva

11. Vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlarda hipoksik-işemik ensefalopatiyaların ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirilməsinə müasir yanaşmalar.
Səadət Hüseynova

1300-1400 Fasilə

12. Распространенность рахита и гиповитаминоза Д у детей в Азербайджане.
Sənubər Vəliyeva

13. Uşaq yaşlarında ən çox yayılmış ürək-damar sisteminin xəstəlikləri.
Andreas Petropolus

14. Бронхообструктивный синдром у детей.
Rəqsanə MəmmədovaAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ


ƏZİZ ƏLİYEV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT HƏKİMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İNSTİTUTU(foto)
"UŞAQLAR ARASINDA GENİŞ YAYILMIŞ XƏSTƏLİKLƏR"

ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSININ


P R O Q R A M I
BAKI - 2014


BİLDİRİŞ


2013-cü ilin noyabr ayının 27-də Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun gənc alimlərinin elmi-praktiki konfransı keçirilmişdir. Konfransı giriş sözü ilə institutun rektoru t.e.d. N.A.Qasımov açdı və elmlə məşğul olan gənclərin qarşısında duran vəzifələrdən danışdı. Rektor çıxışında qeyd etdi ki, axır illərdə gənclər arasında elmə marağın artması təqdirəlayiq hadisədir və institut rəhbərliyi, gənc alimlər şurası, rezidentura şöbəsi bu marağı inkişaf etdirmək üçün bir sıra tədbirlər planlaşdirmışlar. İstər kafedralarda çalışan gənc əməkdaşlar, istərsə də rezidentlər dıqqətdən kənarda qalmamışlar və onların aktual problemlərə həsr olunmuş elmi-tədqiqat işlərinə cəlb edilməsinə xüsusi nəzarət olunur. Bu gün keçirilən konfransın proqramı da deyilənləri sübut edir. Beləki, təbabətin müxtəlif problemlərinə həsr olunmuş məruzələrlə həm rezidentlər, həm də kafedraların gənc əməkdaşları çıxış edəcəklər.

Konfransda aşağıdakı məruzələr dinlənildi:


1. L.Həsənzadə (oftalmologiya kafedrası). Paralitik çəpgözlük zamanı "Hümmelsheim" plastik cərrahiyyə üsulunda bizim təcrübəmiz.
2. L.Sultanova (pediatriya kafedrası). Henox-Şenleyn purpura nefritinin inkişafında immunoqlobulinlərin rolu.
3. M.Quliyev (otorinolarinqologiya kafedrası). Adenoidektomiya əməliyyatında endoskopik və klassik üsulların qarşılaşdırılması.
4. R.İsmayılova (urologiya kafedrası). Uşaqlarda obstruktiv meqaureter xəstəliyinin müalicəsində bizim təcrübə.
5. M.Əkbərli (I cərrahiyyə kafedrası). Barrett qida borusu.
6. E.Fərziyev, A.Məmmədova (stomatologiya kafedrası). Herpetik infeksiyaların stomatoloji aspektləri.
7. M.Vəliyeva (kardiologiya kafedrası). Kəskin ağ ciyər tromboemboliyasına müasir yanaşma.
8. C.Aşurov (urologiya kafedrası). Современный подход к ведению пациентов с мужским бесплодием.


Hörmətli________________________________

Sizi Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun gənc alimlərinin elmi-praktiki konfransında
iştirak etməyə dəvət edirik.


Konfrans 2013-cü il noyabr ayının 27-də saat
1300-da İnstitutun akt zalında keçiriləcəkdir.
GÜNDƏLİK

Konfransın açılışı: Giriş sözü - Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektoru N.A.Qasımov.

MƏRUZƏLƏR:

1. Paralitik çəpgözlük zamanı “Hümmelsheim” plastik cərrahiyyə üsulunda bizim təcrübəmiz.
L. Həsənzadə

2. Henox-Şenleyn purpura nefritinin inkişafında immunoqlobulinlərin rolu.
L. Sultanova
3. Adenoidektomiya əməliyyatında endoskopik və klassik üsulların qarşılaşdırılması.
M. Quliyev

4. Uşaqlarda obstruktiv meqaureter xəstəliyinin müalicəsində bizim təcrübə.
R. İsmayılova

5. Barrett qida borusu.
M.Əkbərli

6. Herpetik infeksiyaların stomatoloji aspektləri.
E. Fərziyev
A.Məmmədova

7. Kəskin ağ ciyər tromboemboliyasına müasir yanaşma.
M. Vəliyeva

8. Современный подход к ведению пациентов с мужским бесплодием.
C. AşurovAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ


ƏZİZ ƏLİYEV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT HƏKİMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İNSTİTUTU(foto)
"GƏNC ALİMLƏRİN"

ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSININ


P R O Q R A M I
BAKI - 2013
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX