Rezidentlərimiz Almaniyadan geri döndülər

14.05.2015

    Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda beynəlxalq tədrisə böyük əhəmiyyət verilir. Həmin tədrisin formalarından biri də institutumuzun rezidentlərinin bir sıra xarici ölkələrin nüfuzlu ali tibbi təhsil ocaqlarında rotasiya kursları keçməsidir. İndiyənə qədər institutun bir neçə kafedrasının 20 rezidenti Almaniya, Türkiyə və Rusiyanın müxtəlif nüfuzlu tibb təhsili müəssisələrində belə rotasiya kurslarında olmuşlar. Həmin işin davamı olaraq, xəbər verildiyi kimi, 2015-ci ilin fevral ayında Almaniyaya 3 aylıq hazırlıq keçmək üçün 4 rezident göndərilmişdir:

       1. Əliyeva Şəhla - Kardiologiya
       2. Müslümova Elnara - Mamalıq-ginekologiya
       3. Həsənova Jalə - Mamalıq-ginekologiya
       4. Qarayev Fərhad - Dermatovenerologiya

    13 may 2015-ci il tarixində həkim-rezidentlər rotasiyalarını müvəffəqiyyətlə bitirib geri dönüblər. 19 may 2015-ci il tarixində Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin rektoru N.A.Qasımov ilə həmin rezidentlərin hesabat xarakterli görüşü olacaqdır.


Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX