Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin “Ailə təbabəti” kafedrası Quba şəhərində
səyyari seminar keçirmişdir

13.04.2015

    Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin “Ailə təbabəti” kafedrasının tədris prosesində yerlərdə həkimləri işdən ayırmamaq məqsədilə səyyari təhsil formasından istifadə edilir. Kafedra əməkdaşları tərəfindən Respublikanın müxtəlif rayonlarında səyyari seminarlar keçirilir. Bu yaxınlarda belə bir seminar Quba şəhərində keçirildi. Seminarda Quba şəhərində çalışan müxtəlif ixtisaslı hıkimlər iştirak etdilər. Kafedranın müdürü, t.e.d. Mahmudova S.Y. seminara açılış verdi. Dövrümüzün aktual xəstəliklərinə müasır baxışlar haqqında mühazirələr oxundu. Mühazirələr diqqətlə dinlənildi və müzakirələr aparıldı. Seminarın proqramı aşağıdakı kimi olmuşdur:

   1. Fibrozedici alveolitlərin müalicəsinə müasir baxış
       Mühazirəçi: t.e.d. Mahmudova S.Y.

   2. Bronxial astma, müasir müalicə sxemləri
       Mühazirəçi: ass. Rəsul İ.T.

   3. Virus hepatitlər, laborator diaqnostikası
       Mühazirəçi: ass. Rəsul İ.T.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX