Xarici ölkələrdə hazırlıq keçmiş tibb mütəxəssislərinin yekun imtahanı keçirilmişdir

29.09.2023

Xəbər verildiyi kimi Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 13 iyun 2022-ci il tarixli 10№-li “Xarici ölkələrdə hazırlıq keçmiş tibb və əczaçılıq işçilərinin bilik səviyyəsinin və peşə səriştəsinin yoxlanılması məqsədi ilə imtahanın keşirilməsi qaydası” qərarına əsasən Sertifikasiya Komissiyasında imtahandan keçmiş şəxslər göndəriş əsasında Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda 6 ay müddətində kurslara cəlb edilmişlər. Bu gün həmin müdavimlərdən 71 nəfəri kurslarda təhsil müddəti başa çatdırdıqlarına görə ilk yekun imtahanında iştirak etmişlər. İmtahanlar müvafiq kafedraların bazalarında müdavimin kurs ərzində davamiyyəti və hazırlıq planına uyğun ixtisas üzrə praktik peşə vərdişlərinin mənimsənilməsi və tələb olunan minimal sayda icrasınıın təsdiqi (xəstə sayı, müalicə və diaqnostik üsulların,müxtəlif manipulyasiyaların icra olunmasının sayı və strukturu) haqqında hesabatları nəzərə alınmaqla keçirilmişdir. Bu zaman praktik vərdişilərin ixtisasdan asılı olaraq mövcud simulyatorlardan istifadə olunmaqla yerinə yetirilməsinə, laborator və instrumental müayinə üsullarının (USM, KT, MRT, EKQ və s.) nəticəlrinin düzgün interpritasiyasının aparılmasına qiymət verilmişdir.
İmtahana buraxılmış bütün müdavimlər yekun qiymətləndirməni müvəffəqiyyətlə keçmişlər və onların praktik peşə fəaliyyətinə buraxılmasına müsbət rəy verilmişdir.
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX