“Pasiyent təhlükəsizliyi: Qlobal fəaliyyət planı və milli prioritetlər” mövzusunda konfrans keçirilmişdir

08.02.2023

Pasiyentlərin təhlükəsizliyi və onlara keyfiyyətli tibbi yardım göstərilməsi – səhiyyə xidmətləri sistemində səmərəliliyi artırmağın ən mühüm şərtidir. Bununla belə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hər il tibbi yardım göstərilməsi zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması səbəbindən dünyada milyonlarla pasiyentin zərər görməsini xüsusi qeyd edir. 2019-cu ilin may ayında Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının (DSA) 72-ci sessiyasında Dünya Pasiyent Təhlükəsizliyi Günü təsis edilmişdir. DSA-nın 2021-ci ildə keçirilmiş 74-cü iclasında isə 2021-2030-cu illəri əhatə edən və 7 əsas strateji hədəfi özündə birləşdirən Pasiyent Təhlükəsizliyi üzrə Qlobal Fəaliyyət Planı qəbul edilmişdir. Fəaliyyət planına əsasən dünyada bütün ölkələrdə pasiyentlərin təhlükəsizliyinə dair geniş tədbirlərin həyata keçirilməsi tövsiyə olunur.
7 fevral 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi İSİM-də “Pasiyent təhlükəsizliyi: Qlobal fəaliyyət planı və milli prioritetlər” mövzusunda konfrans təşkil olmuşdur. Konfransda Səhiyyə Nazirliyi, TƏBİB və ölkədə fəaliyyət göstərən digər tibb müəssisələrindən nümayəndələr iştirak etmişlər.Ölkədə pasiyent təhlükəsizliyi məsələləri nəzərə alınmaqla tibb müəssisələri üçün akkreditasiya standartların hazırlanması məsələsi xüsusi vurğulanmışdır ki, bu da pasiyentlərin təhlükəsizliyi üzrə mədəniyyətin formalaşdırılması, tibb işçilərinin səhvlərinin sayının azaldılması istiqamətində peşəkarlığının artırılmasında mühüm rol oynayır.Bundan əlavə, konfransda “Antibiotiklərə rezistentlik: qlobal çağırışlar və milli tədqiqatın nəticələri”, “Cərrahi müdaxilələrdə pasiyent təhlükəsizliyinin prioritet istiqamətləri”, “Qan komponentlərinin transfuziyalarında pasiyent təhlükəsizliyi”, “Ana sağlamlığının mühafizəsi və ana ölümlərinin profilaktikası” mövzularına dair geniş məlumatlarla təqdimatlar dinlənilmişdir.
Konfransda pasiyent təhlükəsizliyinə dair tibb işçilərinin bilik və bacarıqların artırılması məsələlərinin Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun bütün kafedralarının tədris proqramında yer alması xüsusi vurğulanmışdır.
Konfransda Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin pediatriya kafedrasının dosenti Mətanət Qaraxanova və terapiya kafedrasının assistenti Gülnarə Nurməmmədova iştirak etmişlər.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX