“Səs terapiyasının əsasları” mövzusunda treninq keçirilmişdir

15.12.2022

14 dekabr 2022-ci il tarixində Ə.Əliyev adına Azәrbaycan Dövlət Hәkimlәri Tәkmillәşdirmә İnstitutunun kliniki bazası olan “LOR Hospital” klinikasının təlim mərkəzində otorinolarinqologiya kafedrası tərəfindən “Səs terapiyasının əsasları” mövzulu treninq keçirilmişdir. Treninqdə kafedranın əməkdaşları tərəfindən qırtlaq xəstəliklərinin müalicəsində geniş istifadə olunan müalicə üsullarından olan səs terapiyası haqda geniş məlumat verilmişdir. Kafedranın tədris hissə müdiri dosent Akif Əfəndiyevin giriş nitqindən sonra dosent Ramil Həşimli insan səsinin fiziologiyası və müayinə üsulları haqqında məlumatları əhatə edən mühazirə ilə çıxış etmişdir.Məruzədə səs terapiyasının mahiyyəti, tətbiq sahələri, növləri, terapiyanın klinik tətbiq şəkli məsələlərinə geniş yer verilmişdir. Məruzə səs problemlərinə aid klinik misalların müzakirəsi ilə şəkilləndirilmişdir. Treninqin nəzəri hissəsi bitdikdən sonra kafedranın rezidentura proqramının məzunu olan və hal-hazırda “Lor Hospital”ın nəzdində fəaliyyət göstərən “VoiceDr clinic”-in foniatrı Kamil Süleymanovla birlikdə dosent Ramil Həşimli tərəfindən praktik məşğələ keçirilmiş və rezonans, biofeedback, DoctorVox, vurğu və s. kimi fərqli səs terapiyası üsullarının tətbiq etmə şəkli əyani olaraq treninq iştirakçılarına öyrədilmişdir.
Treninq iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanmış, iştirak edən müdavimlər və rezidentlər aktiv olaraq müzakirələrdə iştirak etmiş və sonda öz məmnunluqlarını ifadə etmişlər.
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX