“Neft hasilatı və nəqli ilə əlaqədər Xəzər dənizinin ekologiyası“ mövzusunda seminar keçirilmişdir

28.11.2022

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutun gigiyena kafedrasında 21.11.2022-25.11.2022 tarıxində “Neft hasilatı və nəqli ilə əlaqədər Xəzər dənizinin ekologiyası“ mövzusunda seminar keçirilmişdir.
Seminar zamanı dinləyicilər təqdimatlar dinləmiş və video çarxlara baxmışlar. Onların nəzərinə çatdırılmışdır ki, ətraf mühitin zəhərli texnogen tullantılarla çirklənməsi sırasında dənizlərin və okeanların neft və neft məhsulları ilə çirklənməsi problemi daha ciddi xarakter daşıyır. Bu baxımdan, Xəzər dənizi dünya okeanından izolyasiya olduğuna görə “xüsusi vəziyyətdədir” və təbii sərvətlərin çıxarılması, o cümlədən neft hasilatı, ilə məşğul olan istənilən müəssisə ətraf mühitin qayğısına qalmalıdır. Semanar zamanı bu aktual problemin həlli yolları araşdırılmış, bu istiqamətdə aparılan elmi-tədqiqat işləri haqqında məlumat verilmişdir.
Seminar kafedra müdiri dosent M.T.Meybəliyevin rəhbərliyi ilə baş müəllim, t.ü.f.d. N.C.İsmayılova tərəfindən aparılmışdır.
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX