Əməkdaşlarımız "Cardiovascular Diseases" kitabının həmmüəllifidirlər

12.07.2022

Londanda David C.Gazenin rəhbərliyi altında "Cardiovascular Diseases" kitabı çapa hazırlanmışdır. Təbabətin ən aktual problemlərindən birinə çevrilmiş diabet və prediabetin, həmçinin ürək çatışmazlığının yayılması, onların komorbidliyi, diaqnostikası və müalicəsi zamanı yeni prinsiplər bu ədəbiyyatda öz əksini tapmışdır. Həmin kitabda fəsillərdən biri şəkərli diabet tip 2, prediabet və xroniki ürək çatışmazlığına həsr olunmuşdur.Göstərilən fəsil Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun terapiya kafedrasının əməkdaşları V.A. Mirzəzadə, S.S.Sultanova, N.R.İsmayilova, A.R.Hüseynova, G.S.Nurməmmədova, S.M.İsmayilova, A.Z.Əliyeva tərəfindən yazilmişdır. Fəsildə diabet və prediabetli şəxslərdə ürək çatışmazlığının xüsusiyyətləri və idarə olunması, həmçinin əksinə ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə diabet və prediabetin idarə olunması təsvir olunmuşdur. Burada terapiya kafedrasında aparılmış çoxsaylı tədqiqatların nəticələri də öz əksini tapmışdır. Kafedranın müdiri professor Valeh Mirzəzadənin adına göndərilmiş minnətdarlıq məktubunda bu məlumatların oxucular üçün maraqlı olacağı qeyd edilmişdir.
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX