“Ürək çatışmazlığında yeniliklər” konqresı keçirilmişdir

06.06.2022

03.06.-04.06.2022-ci il tarixində Bakıda beynalxalq “Ürək çatışmazlığında yeniliklər” konqresı keçirilmişdir. Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən konqresin təşkilat komitəsinə Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun kardiologiya kafedrasının əməkdaşları professor F.Ə. Quliyev, professor T. Ş. Cahangirov, dosent K.X. Zahidova da daxil idilər. Konqresdə 200 həkim-kardioloq iştirak etmişdir.
Konqresdə Azərbaycan, Türkiyə, İtaliya və Portuqaliya alimləri ilə yanaşı professor T. Ş. Cahangirov “Saxlanılmış AF iə ürək çatışmazlığı”, dosent K.X. Zahidova “Ürək çatışmazlığında dəmir defisitli anemiyanın rolu”, kardiologiya kafedrasının hal-hazırda müdavimi, C.Abdullayev adına Elmi Tədqiqat Kardiologiya institutunun əməkdaşı M.Bağırorv “Ürək çatışmazlığında hormonlar və modulyatorlar” mövzusunda məruzələrlə çıxış etmişlər. Ürəyin amiloidozu, perikarditlər zamanı exokardioqrafik müayinələr və s. mövzulu məruzələr də iştirakçılar arasında maraq doğurmuşdur.
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX