NEKROLOQ

18.10.2022

Professor, əməkdar elm xadimi Seyidbəyov Oktay Sadıx oğlu, 1940-cı ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
1959-cu ildə 1 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra N.Nərimanov adına ATİ-nun stomatologiya fakültəsində daxil olmuş, 1964-cü ildə institutu bitirdikdən sonra Semaşko adına Şəhər Klinik xəstəxanasənda ordinator, 1956-cı ildə Sankt-Pterburq Hərbi-Tibbi Akademiyasında və 1966-1977-ci illərdə Moskva şəhəri Mərkəzi Elmi-Tədqiqat Stomatologiya İnstitutunda kliniki ordinator kimi çalışmışdır.
1971-ci ildən Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda stomatologiya kafedrasında assistent, dosent, cərrahi stomatologiya kursunun müdiri, 1989-cu ildən hazıradək sromatologiya və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1995-1999-cu illərdə ADHTİ-nin tədris işləri üzrə prorektoru vəzifəsində işləmişdir.
1970-ci ildə «Новреждение верхнечелюстных пазух при переломах костей средней зонылица» mövzusu üzrə tibb elmləri namizədliyi, 1991-ci ildə «Функциональное состояние шитовидной, парашитовидной, поджелудочных желез и коры надпочечников приострых воспалительных заболеваниях челюстно лицевой области» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Professor O.S.Seyidbəyovun bütün həkimlik fəaliyyəti tibbi elminin son nəaliyyətindən, təcrübəsindən və texnikasından istifadə etməklə cərrahi stomatologiyanın inkişaf etməklə bağlıdır. 1973-cü ildə onun təşəbbüsü ilə Bakı şəhərində akademik Mir–Qasımov adına RKX-da üz-çənə cərrahiyyəsi şöbəsi yaradılmışdır.
1970-ci ildə əməkdar həkim, 1993-cü ildə professor, 2000-ci ildə Əməkdar elm xadimi fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
1999-cu ildən 2004-cü ilədək Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tibb üzrə ekspert şurasının üzvü, 2010-cu ildən isə sədr müavini və 2016-cı ildən indiyə kimi Beynəlxalq Ekoenerji Akademiyasının bio- təbabət sahəsi üzrə həqiqi üzvü olmuşdur.
2007-ci ildən bu günə qədər Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tibbi şurasının sədri olmuşdur.
O.S.Seyidbəyovun geniş elmi tədqiqatları üz-çənə nahiyyəsi xəstələrinin klinikasına, diaqnostikasına, müalicəsinə bərpaedici plastik cərrahiyyəyə, əsas stomatoloji xəstəliklərin profilaktikasına, stomatologiyanın təşkilinə və s. həsr edilmişdir. Bu tədqiqatlar orijinallığı və qoyulan məsələlərin yeniliyi ilə fərqlənir.
Çap edilmiş 315 elmi işin müəllifidir, onların arasında 13 monoqrafiya, 15 səmərələşdirici təklif, 17 metodik tövsiyə, 10 dərs vəsaiti var. Onun rəhbərliyi altında 21 tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, 4 tibb elmləri doktoru dissertasiyası müdafiə olunub. Professor Əməkdar elm xadimi Seyidbəyov Oktay Sadıx oğlunun əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində həmişə qalacaqdır.
Allah rəhmət etsin!
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX